Logo Nieuws

Werkkostenregeling.net Loonheffingen Nieuws

nieuws

Dit is de vernieuwde nieuwspagina van Werkkostenregeling.net.

Op deze pagina tref je naast het nieuws rond de werkkostenregeling ook ander meldingswaardig nieuws aan met betrekking tot de loonheffingen.

Het Nieuws rond de Werkkostenregeling tot en met 2014 tref je hier aan.

Video tutorials over de werkkostenregeling en andere loongerelateerde onderwerpen zijn verzameld op deze pagina.

 

3 juni 2015
Eerste Kamer stemt unaniem in met Wet aanpak schijnconstructies
Meer risico’s bij inlenen van personeel en uitbesteden van werk

In de Eerste Kamer hebben alle partijen op 2 juni 2015 ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet biedt een belangrijke basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. Het zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. Maar de wet levert ook extra risico’s op voor organisaties die personeel inlenen of werk uitbesteden. De meeste onderdelen van de wet gaan per 1 juli 2015 in, enkele onderdelen per 1 januari 2016. Dit laatste geldt voor het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook. Deze laatste maatregelen worden genomen zodat het beter te controleren is dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald, maar vragen wat extra voorbereidingen van werkgevers. Vanaf 1 juli 2015 komt er een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen, de Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde bedrijven bekend maken en werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie zullen informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uitbetaald. Met de WAS kunnen bijna alle organisaties in aanraking komen en aansprakelijk worden gesteld voor een correcte loonbetaling. Ook werkgevers die bijvoorbeeld hun gebouw laten schoonmaken, schilderen of onderhouden, spullen laten vervoeren, bouwen enzovoorts. Wilt u weten hoe u de risico’s kunt beperken en mogelijk zelfs voorkomen? Kom dan naar het seminar “Kansen en risico’s rond flexarbeid” op 18 juni 2015 in Den Haag/Nootdorp. Kijk voor meer informatie op www.bdo.nl/flexarbeid.

 

20 april 2015
Beschikking geen loonheffingen geen opvolger VAR
Modelovereenkomsten gaan opdrachtgever vrijwaren

De Beschikking geen loonheffingen komt er zoals reeds verwacht definitief niet als opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR gaat wel verdwijnen. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. Per 1 januari 2016 zal de vraag of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en afdragen in eerste instantie beoordeeld gaan worden aan de hand van modelovereenkomsten. Bedrijfssectoren, maar ook individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. Aan de hand van deze overeenkomsten vindt een eerste beoordeling plaats van de arbeidsverhouding. Indien de Belastingdienst van oordeel is dat er geen sprake is van een (echte) dienstbetrekking en de overeenkomst ook wordt uitgevoerd zoals beschreven in de overeenkomst, is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffingen. Mocht achteraf blijken dat de overeenkomst niet wordt nageleefd, dan kan dat anders zijn. Die eerste beoordeling geeft geen oordeel over de fiscale status (ondernemer of niet) van de opdrachtnemer. Wel betekent dit dat als conform de modelovereenkomst wordt gewerkt, de opdrachtnemer niet in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een WW-uitkering of WIA-uitkering. UWV en Belastingdienst werken met elkaar samen bij de beoordeling van de overeenkomsten. Behalve bij een echte dienstbetrekking, geldt er ook inhoudingsplicht en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen bij een aantal zogeheten fictieve dienstbetrekkingen. Zo zou als aan de criteria wordt voldaan, ook bij het aangaan en uitvoeren van een modelovereenkomst sprake kunnen zijn van een fictieve dienstbetrekking als thuiswerker of gelijkgestelde. Om dit te voorkomen worden de criteria aangepast. Als er gewerkt wordt op basis van de modelovereenkomst, zal ook geen sprake meer zijn van een fictieve dienstbetrekking als thuiswerker of gelijkgestelde. De nieuwe regels moeten op 1 januari 2016 in werking treden, maar het is nu al mogelijk overeenkomsten voor te leggen aan de Belastingdienst. Een eventuele VAR blijft gedurende 2015 ook nog geldig. Wilt u zekerheid voor de groep opdrachtnemers waarmee u werkt? Wilt u weten hoe u een juiste overeenkomst opstelt en wat er in moet staan om deze te laten goedkeuren? Neem dan contact op met de Adviesgroep Loon- & Premieheffing. Deze kunnen in samenwerking met u de modelovereenkomsten opstellen. Op 18 juni 2015 vindt in Den Haag/Nootdorp het seminar “Kansen en risico’s rond flex-arbeid plaats”. Uiteraard zullen wij hier ook aandacht besteden aan deze nieuwe regels. Maar uiteraard gaan we verder op de materie in. Hoe stelt u zo’n overeenkomst op en welke aandachtspunten zijn er? Hoe krijgt u uw overeenkomst goedgekeurd? U hoort er alles over en leest het nog eens na in onze uitgebreide documentatieset. Daarnaast gaan we tijdens het seminar onder meer in op (het voorkomen van) aansprakelijkheid op grond van de inleners- en ketenaansprakelijkheid en de Wet aanpak schijnconstructies op grond waarvan opdrachtgevers onder andere aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het loon dat arbeidskrachten van de uitlener/uitvoerder van het werk ten onrechte niet hebben ontvangen. Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.bdo.nl/flexarbeid.

 

19 april 2015
Nieuw: De Online WKR-check

Loopt de WKR binnen u organisatie? Bent u voldoende "in control"? Kloppen de procedures en worden ze juist uitgevoerd? Wilt u niet direct een uitgebreid en langdurig onderzoek, maar wel weten of dat misschien wel nodig is of juist niet? Doe de nieuwe online WKR-check en kom er achter.
De WKR-check , maakt onderdeel uit van de nieuwe BDO-loonheffingencheck 2015.
Doel van de BDO-loonheffingencheck is vast te stellen of uw organisatie op het gebied van de loonheffingen conform de regelgeving handelt en of uw organisatie voldoende maatregelen heeft getroffen dit te bewerkstelligen.
Daarnaast kan aan de hand van de antwoorden een eerste beoordeling plaatsvinden of uw organisatie kansen op subsidies of loonkostenbesparingen laat ontgaan. Als primeur kunt u nu de WKR-check laten uitvoeren via Werkkostenregeling.net, voor een aantrekkelijke introductieprijs. En zelfs geheel vrijblijvend een eerste beoordeling laten uitvoeren waarna contact met u wordt opgenomen om een eventueel vervolg te bespreken. Klik hier voor de Online WKR-check.

16 april 2015
Horeca en amusementssector grootste winnaar en verliezer WKR
De horeca en de amusementssector in brede zin zijn de grootste verliezaar van de WKR, maar de WKR biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het eigen personeel. Verliezer uiteraard nadat het gehakkel van de Belastingdienst over het personeelsfeest uiteindelijk eindigde in de mededeling dat de kosten van een personeelsfeest doorgaans in de vrije ruimte moeten worden ondergebracht. Waarbij de vraag overigens is, of dat ook het geval is als het personeel van de werkgever direct betrokken is bij de uitvoering van het feest en dus op de feestplek werkzaam is. Lees verder.

 

23 maart 2015
Nog meer scholing, cursussen en seminars

Wilt u alles weten over de loonheffingen, de sociale zekerheid en aansprakelijkheid?
Bezoek de BDO Evenementen. Meer informatie, beter verzorgd, laag geprijsd dan al onze concurrenten en inclusief documentatiesets op een USB-stick waar u verder mee kunt. Dit jaar nieuw onder meer namiddagsessies voor de DGA-adviseur: De DGA in de Loonheffingen 2015 en het seminar Risico's en kansen rond flex-arbeid.
Samengesteld en georganiseerd door hetzelfde team dat bijna 1000 workshops en seminars met betrekking tot de werkkostenregeling verzorgde en nog steeds verzorgt.
Nu kunt u ook inschrijven via Werkkostenregeling.net.

 

22 maart 2015
Save the day: 18 juni 2015, Den Haag: Seminar " Kansen en risico's rond flex-arbeid"
Zoals eerder gemeld wordt het werken met inleenkrachten en het uitbesteden van werk steeds risicovoller.
En ook uitleners en de bedrijven die het uitbesteedde werk uitvoeren, moeten zich aan allerlei nieuwe spelregels houden. Dat biedt ook kansen en mogelijkheden. Welke risico's zijn er? Hoe kunt u die berperken of voorkomen? En welke kansen zijn er?
Bezoek het seminar " Kansen en risico's rond flex-arbeid" en leer er alles over. Tijdens een (zoals vertrouwd) zeer informatieve en goed verzorgde dag. Kijk hier voor meer informatie. Bekijk hier de videotutorial.


19 maart 2015
77 vragen en antwoorden en het bedrijfsuitje is weer belast
Het aantal vragen en antwoorden over de werkkostenregeling is opgelopen tot 77. Het zou bijna de eerste zin kunnen zijn van een vreselijk nieuwsbericht. Dat is het niet helemaal. Wel voor het bedrijfsuitje dat plotseling toch weer bijna altijd belast is. Ook nieuw: excuses van de Belastingdienst hierover. En let op! We hebben alle vragen en antwoorden in 1 document opgenomen, maar niet alle antwoorden zijn helemaal juist. Het is de uitleg van de Belasatingdienst, op dit moment dan.

 

16 maart 2015
Belastingdienst blijft jojojen met uitleg regels WKR
De vervanging van Weekers door Wiebes heeft tot nu toe weinig effect. Zeker als het de werkkostenregeling betreft. De Belastingdienst blijft aanmodderen rond de werkkostenregeling. De uitleg van de regels verandert met de dag. Op de website van de Belastingdienst staan een aantal (deels nieuwe en deels oude) vragen over de werkkostenregeling. Wat ons opvalt is dat er weinig of niets wordt gezegd over de regels rond het bedrijfsuitje. Al zou daar volgens onze bronnen waarschijnlijk morgen (17 maart) meer nieuws over volgen. Daarnaast valt ons op dat een aantal antwoorden pertinent onjuist zijn. De video hierover is in de maak. Uiteraard bespreken we de vragen en (foute) antwoorden ook tijdens de workshops rond de werkkostenregeling.

 

13 maart 2015
Wet aanpak schijnconstructies per 1 juli 2015

Nog meer risico’s bij inleen van personeel en uitbesteden van werk De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Als ook de Eerste Kamer instemt met deze nieuwe wet, dan zal de wet in werking treden per 1 juli 2015. Dit betekent dat er nog meer maatregelen moeten worden genomen bij de inleen van personeel of het uitbesteden van werk. Ook voor uitleners (met name maar niet alleen uitzendorganisaties) en (onder)aannemers heeft de WAS gevolgen. Lees verder..

6 maart 2015
Verrassende ontwikkelingen rond de werkkostenregeling
De werkkostenregeling of beter het Ministerie van Fnanciën en de Belastingdienst blijven ons verbazen.
Wat er allemaal gebeurt? Lees de Extra Servicebrief Lonen van BDO. Van de nieuwe ontwikkelingen rond het bedrijfsuitje hebben we een videotutorial (als vervolg op onze video over het webinar van de Belastingdienst) gemaakt.

 

21 februari 2015
Het bedrijfsuitje is weer belastingvrij, indien mits althans maar in beginsel, dus
De werkkostenregeling staat weer volop in de belangstelling. En dat heeft alles te maken met de uitleg van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst wanneer een bedrijfsuitje of personeelsfeest belastingvrij is. De verwarring ontstond na het webinar WKR dat de Belastingdienst onlangs verzorgde en waarover wij deze videotutorial maakten. De laatste dagen bereikte de soap het voorlopige hoogtepunt. In het artikel van Marit Muller op Taxlive leest u er alles over. Uiteraard juichen wij elke versoepeling enverruiming toe. Maar waarom hult men alles in zoveel nevelen? De uitleg van het belastingrecht is toch geen staatsgeheim?

 

18 februari 2015
Geld besparen op subsidiebureaus? Doe de Sectorcheck!
Zit u in de juiste sector? De sectorindeling kan grote invloed hebben op de premielasten van een werkgever. In de praktijk blijkt dat veel werkgevers in een onjuiste sector zijn ingedeeld of gedurende de tijd van sector hadden moeten veranderen. Dat kan betekenen dat de werkgever of veel te veel of veel te weinig premie betaalt. Veel werkgevers vinden de beoordeling of ze in de juiste sector zijn ingedeeld lastig en besteden dit vaak uit aan bureaus die een deel van de besparing vragen, soms oplopend tot 40% van het behaalde voordeel. BDO heeft die kennis ook in huis. Om de dienstverlening laagdrempeliger te maken hebben ze de Sectorcheck ontwikkeld. . Met de antwoorden op deze checklist kunnen ze een inschatting maken of de sectorindeling wel juist is en eventueel nader zou moeten worden onderzocht. Na bestudering van de ingevulde checklist nemen zij vrijblijvend contact met u op. Mochten zij van mening zijn dat de sectorindeling mogelijk niet juist is, zullen zij een passende offerte doen voor nader onderzoek. In tegenstelling tot een aantal “no cure no pay” organisaties kijken zij – om naheffingen en boetes te voorkomen - ook of u mogelijk niet te weinig betaalt.

Wilt u direct een uitgebreid onderzoek naar de sectorindeling en mogelijk te behalen loonkostensubsidies? Neem dan contact op met het secretariaat via alp@bdo.nl of 070 338 0722.


18 februari 2015
Personeelsfeest toch belastingvrij?

In diverse media verschijnen berichten dat personeelsfeesten gekoppeld aan een zakelijke bijeenkomst op een externe locatie toch grotendeels belastingvrij zijn en niet in de vrije ruimte van 1,2% hoeven te worden ondergebracht. Dezelfde opmerkingen zijn gemaakt tijdens het webinar dat de Belastingdienst onlangs organiseerde over de werkkostenregeling. Zie ook onze video hierover.
De totale reis en verblijfkosten zouden belastingvrij zijn, inclusief een eventuele overnachting, ook al zijn de zakelijke activiteiten bijvoorbeeld al om 17:00 beëindigd. Alleen “vermaak” (een artiest, de bowlingbaan etc.) gedurende het daarop volgende feest zou in de vrije ruimte moeten worden ondergebracht. Hoewel wij een en ander natuurlijk van harte verwelkomen, is dit niet echt in lijn met eerdere uitlatingen van de Belastingdienst en de staatssecretaris van Financiën. Laat staan de wetgeving.
Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij dit melden.
Alle ontwikkelingen volgen over de werkkostenregeling? Bezoek de workshop / cursus Werken met de werkkostenregeling 2015. Kijk op www.bdo.nl/alp voor meer informatie.

 

6 februari 2015
Laadpaal en parkeerplek belastingvrij bij lease auto
Goed nieuws voor “groene” leaserijders. De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit goedgekeurd t het plaatsen van een laadpaal in of bij de woning van een werknemer voor een (semi-)elektrische auto die de werkgever ter beschikking stelt, geacht wordt deel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto. Deze goedkeuring geldt ook voor een vergoeding voor het plaatsen van de laadpaal, als de werknemer op verzoek van de werkgever de laadpaal op eigen kosten plaatst of laat plaatsen. Dat betekent dat de (eventuele) bijtelling niet verandert en de (vergoeding van de) laadpaal belastingvrij is en ook niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling hoeft te worden ondergebracht. De goedkeuring geldt niet voor de benodigde elektriciteit. Maar als werknemer en werkgever dat overeenkomen mag de werknemer belastingvrij de kosten van de elektriciteit en de meter daarvan doorberekenen aan zijn werkgever. Let op! Dit dient u dan wel overeen te komen. Als een werkgever een laadpaal bekostigt voor een eigen auto van de werknemer is de goedkeuring niet van toepassing. In dat geval kan de werkgever niet meer onbelast vergoeden dan € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer). De kosten voor de elektriciteit worden geacht te zijn begrepen in de onbelaste vergoeding. Onder de werkkostenregeling kan onder voorwaarden overigens ook de parkeerplek bij de woning onbelast worden vergoed.
Voor meer informatie verwijzen we naar de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO: alp@bdo.nl of 070 338 0722.
Op de website www.bdo.nl/alp staat ook meer informatie over de workshops Werken met de werkkostenregeling 2015, waarin uiteraard ook deze zaken worden besproken.

 

3 februari 2015
Webinar WKR Belastingdienst: Over Marco Borsato en andere kostenposten
We zijn nog een beetje aan het bijkomen. Een paar opmerkelijke uitspraken waren er wel: zo kan parkeren buiten de directe werkplek toch soms buiten de vrije ruimte worden gehouden. Een versoepeling die ons erg aanspreekt.
Ook waren wij blij maar ook verrast door de opmerking dat de reis- en verblijfkosten die tijdens maar ook na een zakelijke dag, biijvoorbeeld een congres, integraal belastingvrij zijn. Ook als dat congres gevolgd wordt door een avondvullend feest en eventuele overnachting. Bijzonder gul van de Belastingdienst. Maar waarom Marco Borsato nu een sneer uit de pan kreeg? Hij schijnt volgens de interviewer "een smak geld" te vragen voor een optreden. En die kosten horen dan wel weer in de vrije ruimte.

Bekijk ook het filmpje hierover.

 

3 februari 2015
Beleid Belastingdienst vaste kostenvergoedingen onder de WKR krijgt langzaam vorm

Bij een overstap op de werkkostenregeling is volgens de wettelijke regels een kostenonderzoek verplicht om en vaste kostenvergoeding naast de vrije ruimte van 1,2% te kunnen uitbetalen. Echter indien recentelijk: zo’n onderzoek heeft plaatsgevonden of - de Belastingdienst de kostenvergoeding heeft goedgekeurd kan zo’n onderzoek achterwege blijven.

Uiteraard slechts indien en voor zover de kosten onder de WKR nog belastingvrij te vergoeden zijn. Wij adviseren om achteraf discussie te voorkomen, dit af te stemmen met de Belastingdienst.

In een aantall situaties heeft de Belastingdienst goedgekeurd dat een (nieuw) kostenonderzoek achterwege kan blijven.
In de eerste situatie had in de jaren 2011 en 2012 een onderzoek plaatsgevonden. Er is goedkeuring verleend de kostenvergoeding van € 100 per maand tot 1 januari 2018 onbelast uit te betalen. In een andere situatie had de Belastingdienst de kostenvergoeding in 2011 zelf goedgekeurd. De goedkeuring bevat geen eindtermijn. In de derde situatie ging het om een dagvergoeding van € 4,51 van buitendienstmedewerkers. Opmerkelijk aan deze goedkeuring is dat de vergoeding die bedoeld is voor lunches en koffie en thee onderweg wordt goedgekeurd omdat het kosten zouden zijn die voldoen aan “het noodzakelijkheidscriterium”. Dergelijke kosten zijn echter “gewoon” gericht vrijgesteld. Het noodzakelijkheidscriterium geldt alleen voor apparatuur en gereedschap, telefoons, laptops, tablets, internet etc.

Let op! De standpunten van de Belastingdienst vormen nog geen echte heldere lijn. Meer informatie over kostenvergoedingen en alle andere aspecten zijn te vernemen op onze nieuwe cursus Werken met de werkkostenregeling 2015. In de workshops reageren wij ook op de standpunten van de Belastingdienst en het op 3 februari gehouden webinar. Ook besteden wij uiteraard uitgebreid aandacht aan het vormgeven van een kostenonderzoek. Kijk op www.bdo.nl/alp voor meer informatie en inschrijven.

1 februari 2015
De gebruikelijk loonregeling is veranderd.

Een tutorial.
Gebruikelijk loon 2015


25 januari 2015
Nieuwe tutorial: Wanneer is de DGA verzekerd
?
Hoe zit het eigenlijk met de SV-positie van de DGA? Daar is van alles mee aan de hand.
Bekijk de tutorial hieronder.

DE SV-positie van de DGA

 

22 januari 2015
Eerste Loonheffingen-nieuws: Belastingdienst worstelt met WKR

Een wat andere manier om het Loonheffingen-nieuws onder uw aandacht te brengen.
Het verhaal: De Belastingdienst heeft de zaakjes rond de WKR niet op orde. De kennis schiet regelmatig te kort.

Worsteling WKR

Werkkostenregeling Loonheffingen-nieuws aflevering 1. Klik op de afbeelding.

 

21 januari 2015
Werkkostenregeling.net WKR-films op Youtube
Op een rustig moment op een iets andere manier te weten komen wat de WKR inhoudt en welke stappen u moet nemen? Bekijk de filmpjes op Youtube.

8stappen

De WKR in 8 stappen

WKR: Het loonbegrip

Het loonbegrip onder de WKR

 

6 januari 2015
De verlate fiets en ander WKR-nieuws.
Bent u WKR-proof?
Vlak voor Nieuwjaar zijn er nog een paar wijzigingen / nieuwtjes bekend gemaakt. Op 30 december (!) keurde de Belastingdienst goed dat ook een fiets die na 31 december 2014 geleverd wordt nog onder de loonbelastingregels van 2014 kan vallen. Op dezelfde dag werden de wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting bekend gemaakt. Ten opzichte van de eerder gepubliceerde concept-uitvoeringsregeling bevat de definitieve 2 nieuwe elementen: - De concern-regeling voor stichtingen en verenigingen is nader ingevuld: - De concern-regeling voor personeelsfeesten is opgenomen in de uitvoeringsregeling. Eerder maakten wij al ons wat zorgen omdat de goedkeuring voor personeelsfeesten (grofweg inhoudende dat zo’n feest ook op nihil kan worden gewaardeerd als de werknemer daar niet werkt maar de inhoudingsplichtige er wel ARBO-verplichtingen heeft) niet meer voorkwam in het Besluit Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen, van de Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen van 17 december 2014, nr. BLKB2014/1894M.


15-12-2014

2015: Nieuwe cursussen/workshops: Werken met de WKR 2015

Met ingang van januari 2015 verzorgt BDO totaal vernieuwde workshops over de WKR 2015. Uitgebreide informatie over de theorie en de praktijk. Het laatste nieuws en veel praktische tips! Zorg dat de WKR werkt: De nieuwe data staan als op www.bdo.nl/alp. Binnenkort staat daar nog veel meer informatie over de workshops 2015.

 

 

 

13-12-2014

Veranderingen in Belastingplan 2015 als gevolg van behandeling in Tweede Kamer

Hoe ziet het Belastingplan 2015 dat door de Tweede Kamer is aangenomen er nu precies uit?

Op veel sites (ook van advieskantoren en uitgevers) komen we achterhaalde informatie tegen.

Daarom hier een overzicht van de aanpassingen dat staatssecretaris Wiebes aan de Eerst Kamer zond.

 

 

13-12-2015

Twijfel over zuiverheid pensioenregeling? Voorleggen voor 1 januari 2015

Twijfelt u of de pensioenregeling voldoet aan de nieuwe regels vanaf 1 januari 2015?

Leg deze dan nog dit jaar voor aan de Belastingdienst.

Als de pensioenregeling vóór 1 januari 2015 wordt voorgelegd,

geldt tevens de wettelijke glijclausule van artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 voor

wijzigingen die in moeten gaan per 1 januari 2015. Deze glijclausule houdt in dat de

pensioenregeling kan worden ingevoerd en na afstemming met de inspecteur van de

Belastingdienst de pensioenregeling waar nodig met terugwerkende kracht kan worden aangepast.

Het voordeel van de wettelijke glijclausule is dat de regeling in de periode tussen invoering en

aanpassing met terugwerkende kracht niet als fiscaal onzuiver wordt aangemerkt. De glijclausule

geldt dus niet voor pensioenregelingen die na 1 januari 2015 zijn voorgelegd.

Dit en meer over de nieuwe pensioenregels valt te lezen in de antwoorden op Kamervragen van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en die van Financiën.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Hier zijn we ook te vinden.

© 2015 Werkkkostenregeling.net Contact Disclaimer