Home Contact

Werkkostenregeling.net

 

Intermediairdagen

Ga naar


De nieuwe workshop
De werkkostenregeling 2015
2 sporen
Totaal vernieuwd en uitgebreid

Alles weten over de Werkkostenregeling? "De Werkkostenregeling 2015: 2 sporen". In de nieuwe workshops gaan we natuurlijk in op de veranderingen en verbeteringen die het ministerie van Financiën voorstelt. Ook aandacht voor "hoe verander ik de arbeidsvoorwaarden", "de onderbouwing van de vaste kostenvergoeding" en "hoe voer ik zelf een scan uit". De nieuwe workshops zijn geschikt voor personen die zich voor het eerst verdiepen in de werkkostenregeling maar door de nieuwe onderdelen ook prima als aanvulling op de workshops die in 2010, 2011,2012 en 2013 gehouden zijn. Lees hier meer over de workshops. Kijk voor meer informatie en de data op www.bdo.nl/alp.
.


 

Vraag 17:
a. Hoe zit het met de vergoedingen en verstrekkingen in de werkkostenregeling voor gewezen personeelsleden? b. Hoe moet de werkkostenregeling worden toegepast voor de directeur-grootaandeelhouder die werkt in de werkmaatschappij en die verloond wordt in de holding?

Antwoord a: De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers van de inhoudingsplichtige met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Hierop is één uitzondering: Voor gewezen werknemers die loon uit vroegere dienstbetrekking genieten valt als verplicht eindheffingsloon eveneens onder de werkkostenregeling vergoeding van branche-eigenproducten en verstrekkingen die ook aan eigen personeel worden gegeven. Denk hierbij aan een kerstpakket. Alle overige vergoedingen en verstrekkingen aan gewezen werknemers zijn individueel loon voor die ex-werknemers. Ook bijvoorbeeld uitzendkrachten die de inhoudingsplichtige inleent vallen buiten de werkkostenregeling bij de inlener.

Antwoord b: Voor de directeur grootaandeelhouder die zijn loon vanuit de holding krijgt zal de heffing over alle vergoedingen en verstrekkingen ook via de holding moeten lopen.

Vraag 18: Huisvesting buiten de woonplaats was mogelijk voor een periode van 2 jaar in de oude regeling. Binnen de werkkostenregeling is dit maar 20 dagen, uitgezonderd wanneer er sprake is van een proeftijd voor de werknemer en bij tijdelijke projecten. Wat is tijdelijk?

Antwoord: In het Handboek Loonheffingen 2011 is op de pagina’s 167 en 168 de volgende tekst hieromtrent opgenomen: “Tijdelijk verblijf Heeft uw werknemer kosten van tijdelijk verblijf dan rekent u hiervoor niets tot het loon. Van tijdelijk verblijf is bijvoorbeeld sprake bij verblijf van ambulante werknemers tijdens een dienstreis (hier hierna bij (”Ambulante werknemers”). Van tijdelijk verblijf is ook sprake als het redelijk is dat uw werknemers (nog) niet bij de plaats van zijn werk gaat wonen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tijdelijke projecten of zolang de werknemer in de wettelijke proeftijd zit. Ambulante werknemers Een werknemer is niet langer ambulant als het 20-dagencriterium van toepassing is. Dit is het geval als de werknemer doorgaans op ten minste één dag per week heen en weer reist tussen zijn woning en dezelfde arbeidsplaats en hij dat op meer dan 20 dagen doet. U moet het 20-dagencriterium beoordelen over de zogenoemde referentieperiode. Deze periode begint in de week waarin de werknemer voor het eerst naar de arbeidsplaats reist en eindigt in de week waarin hij voor het laatst naar deze arbeidsplaats reist. Bij incidentele onderbrekingen loop de referentieperiode door. Bij lange onderbrekingen begint de referentieperiode opnieuw. Van een langdurige onderbreking is sprake als de werknemer niet naar dezelfde arbeidsplaats reist gedurende: - 2 of meer aaneensluitende weken, anders dan wegens verlof en/of ziekte, in een periode van 26 weken of minder - 3 of meer aaneensluitende weken anders dan wegens verlof en/of ziekte, in een periode van meer dan 26 weken - 6 of meer aansluitende weken wegens verlof en/of ziekte.”

 

Vraag 19: Bij een personeelsfeest op het hoofdkantoor zijn consumpties voor de medewerkers vrijgesteld. De rayonmedewerkers worden ook uitgenodigd. Geld de vrijstelling nu ook voor de rayonmedewerkers?

Antwoord: Bij een receptie op de werkplek geldt een nihilwaardering omdat sprake is van een voorziening op de werkplek. De consumpties worden op nihil gewaardeerd. Dit geldt bij een personeelsfeest ook voor de werknemers van deze werkgever die niet een werkplek op het hoofdkantoor hebben. In een besluit is inmiddels bepaald dat voor medewerkers van de werkgever, zoals deze rayonmedewerkers voor het personeelsfeest het hoofdkantoor geacht wordt een werkplek te zijn. Hierdoor is ook voor deze werknemers de nihilwaardering van toepassing. Dit geldt niet voor activiteiten op een locatie waarvoor de werkgever geen ARBO-verantwoordelijkheid heeft. Dit geldt evenmin voor werknemers van een met de werkgever verbonden rechtspersoon als deze op een werkplek van die werkgever een dergelijke activiteit bijwonen. Vraag 20: De vraag gaat over het moment bij overgang naar de werkkostenregeling. Er is schaduw gedraaid in de loonadministratie. In juli blijkt de werkkostenregeling voordeliger. Kan ik halverwege het jaar nog corrigeren? Antwoord: Nee, dat is niet mogelijk. De werkgever moet voorafgaande aan het jaar de keuze maken om het overgangsrecht toe te passen. Hij kiest dan voor toepassing van de regels zoals die in 2010 golden in plaats van de werkkostenregeling zoals die in 2011 in de wet is opgenomen. Een eenmaal gemaakte keuze kan in dat jaar niet worden teruggedraaid