Home Contact

Werkkostenregeling.net

 

Nieuwsarchief

Ga naar


De nieuwe workshop
De werkkostenregeling 2015
2 sporen
Totaal vernieuwd en uitgebreid

Alles weten over de Werkkostenregeling? "De Werkkostenregeling 2015: 2 sporen". In de nieuwe workshops gaan we natuurlijk in op de veranderingen en verbeteringen die het ministerie van Financiën voorstelt. Ook aandacht voor "hoe verander ik de arbeidsvoorwaarden", "de onderbouwing van de vaste kostenvergoeding" en "hoe voer ik zelf een scan uit". De nieuwe workshops zijn geschikt voor personen die zich voor het eerst verdiepen in de werkkostenregeling maar door de nieuwe onderdelen ook prima als aanvulling op de workshops die in 2010, 2011,2012 en 2013 gehouden zijn. Lees hier meer over de workshops. Kijk voor meer informatie en de data op www.bdo.nl/alp.
.


 

15 december 2010
Eerste Kamer debateert over werkkostenregeling
De Eerste Kamer bespreekt het Belastingplan 2011 en daarbij ook de aanpassingen van werkkostenregeling. Veel nieuws valt er niet te melden, behalve dat er weer ontzettend veel aandacht is voor de herintroductie van de fiets. Lees hier de Memorie van Antwoord van staatssecretaris Weekers die de boot (fiets) af houdt..

1
0 december 2010
Nieuwsbrief Loonheffingen 2011
De Belastingdienst heeft de Nieuwsbrief Loonheffingen 2011 gepubliceerd. Deze loopt deels vooruit op de nieuwe regelgeving. Over de werkkostenregeling zelf bevat de nieuwsbrief weinig informatie. Wel enkele punten voor werkgevers die nog niet overstappen. Twee "opvallende"zaken:
- Geeft een werkgever per werkgever meer dan € 454 uit aan personeelsfeesten e.d. dan geldt er geen bijzondere eindheffing meer. Het meerdere vormt gewoon loon.
- Werkgevers die overstappen krijgen te maken met één forfait voor maaltijden: € 2,90. Voor werkgevers die niet overstappen gelden nog de verschillende bedragen: € 2,20 voor ontbijt / koffiemaaltijd, € 4,20 voor een warme maaltijd. Alle actuele informatie over de werkkostenregeling, de overgansregeling bespreken wij uiteraard ook op de nieuwe workshops Werken met de werkkostenregeling.

 

9 december 2010
Eerste Kamer bespreekt belastingplannen: vakliteratuur en beroepsvereniging toch niet?

De Eerste Kamer heeft verslag uitgebracht van de commisievergadering over de verschillende belastingplannen die bij haar in behandeling zijn. Behalve weer wat gedoe over de fiets is er weinig gaande voor wat betreft de werkkostenregeling. Echter, omdat de Eerste Kamer moeite heeft met de verhoging van de BTW op podiumkunsten zou het Belastplan mogelijk niet worden aangenomen. En dat zou wel weer invloed hebben op de werkkostenregeling. De vrijstellingen voro vakliteratuur en contributies beroepsverenigingen zijn immers ook in het Belastingplan 2011 opgenomen. Het verslag staat op de site van de Eerste Kamer, te bereiken via onze pagina Regels en links.

 

6 december 2010
Nieuw besluit loonheffingen: intermediaire kosten en meer
In een nieuw besluit heeft staatssecretaris Weekers alsnog goedgekeurd dat intermediaire kosten onder de werkkostenregeling via een vaste kostenvergoeding kunnen worden vergoed. De voorwaarden die de staatssecretaris stelt, lijken verdacht veel op die welke gelden voor een vaste vergoeding voor de gerichte vrijstellingen. Zo moet er onder meer een onderzoek aan ten grondslag liggen. Hoe je zo'n onderzoek verricht, de aandachtspunten, tips en de valkuilen komen uitgebreid aan de orde tijdens de nieuwe workshops Werken met de werkkostenregeling. Deelnemers daaraan ontvangen ook al het materiaal om het onderzoek te laten slagen.
Het besluit bevat nog meer interessante mening van de staatssecretaris, zowel over de huidige regels als over de werkkostenregeling.

 

1 december 2010
Belastingdienst soepel met werkkostenregeling
De Belastingdienst reageert opvallend soepel als het gaat om vaste kostenvergoedingen onder de werkkostenregeling. Verschillende werkgevers hebben reeds toestemming ontvangen hun vaste vergoeding (vaak gebaseerd op of gerelateerd aan CAO of Reisbesluit binnenland) ook onbelast uit te betalen na overstap op de werkkostenregeling. Zonder (nieuwe) steekproef. Met betrekking tot de intermediaire kosten en wat daar onder valt is men duidelijker terughoudender.

1 december 2010
Inschrijven nieuwe workshops 2011 mogelijk: Werken met de werkkostenregeling
Plus: De BDO WerkkostenScan
Inschrijven voor de nieuwe en vernieuwde workshops rond de werkkostenregeling die eind januari 2011 van start gaan is vanaf maandag 29 november mogelijk. De workshops zijn geschikt voor mensen die zich voor het eerst gaan verdiepen in de werkkostenregeling maar (met een forse korting) ook voor degenen die de eerdere workshops hebben bezocht. In de nieuwe workshop gaan we ook echt met de werkkostenregeling aan de slag.
Het scanprogramma maakt onderdeel uit van het uitgebreide werkpakket, met alloze overeenkomsten, modellen, checklists en veel meer. Daarnaast ontvangen deelnemers uiteraard ook volledige toegang tot werkkostenregeling.net (zie de disclaimer). De meest uitgebreide en actuele site over de werkkostenregeling.
Lees hier verder.

20 november 2010
Vernieuwde Workshop Werkkostenregeling 2011
Na meer dan 50 workshops en 900 deelnemers in 2010, gaat vanaf eind januari 2011 een totaal vernieuwde serie workshops rond de werkkostenregeling van start. Deze workshop is zowel geschikt voor degenen die zich voor het eerst echt verdiepen in de werkkostenregeling, maar ook voor degenen die de workshop in 2010 al hebben bezocht.
In de nieuwe workshop gaan we een stap verder:
- Met behulp van de BDO Werkkostencan bezien we hoe werkgevers zelf kunnen bepalen wat de gevolgen van de werkkostenregeling zijn en hoe die gevolgen zijn te beïnvloeden.
- Hoe behoud je onder de werkkostenregeling de vaste kostenvergoeding en hoe werkt de steekproef?
- Hoe pas je een cafetariasysteem aan of hoe stel je dat op?
- Hoe verander je de huidige arbeidsvoorwaarden?
Ook de uitgebreide documentatiemap met een cd-rom is vernieuwd en een uitstekende aanvulling op het pakket uit 2010, met een nieuw en uitgebreid rekenprogramma. Lees hier verder.


20 november 2010
Standpunten Belastingdienst langzaam helderder

De standpunten van de Belastingdienst m.b.t. collectieve regelingen als CAO-vergoedingen en het Reisbesluit Binnenland en Buitenland worden langzaam helderder. Ons bereiken meer en meer signalen dat deze geaccepteerd worden indien:

- er in het verleden een onderzoek heeft plaatsgevonden en de CAO-vergoeding door de Belastingdienst is geaccepteerd; en
- er sprake is van kosten die onder de werkkostenregeling gericht zijn vrijgesteld.

Die lijn zou ook kunnen worden doorgetrokken naar regelingen en afspraken m.b.t. individuele werkgevers.
Alleen over het onderbouwen van een vaste kostenvergoeding met onder meer intermediaire kosten doen sommige eenheden toch nog moeilijk. Terwijl de Hoge Raad dit toch uitdrukkelijk heeft geaccepteerd. Zie de link naar het arrest op onze pagina Tips (Tip 8).


19 november 2010
Werkkostenregelingdeel Belastingplan ongeschonden door de Tweede Kamer
Het Belastingplan 2011 is aangenomen door de Tweede Kamer. De vrijstellingen voor vakliteratuur en de contributies voor beroepsverenigingen worden vrijgesteld (naast de 1,4% pot). De Tweede Kamer heeft in het deel dat handelt over de werkkostenregeling geen wijzigingen aangebracht. Dit geldt ook voor de Fiscale verzamelwet waarin de Arbo-telewerkplek wordt vrijgesteld.

 

19 november 2010
Let op bij keuze "hoe de 1,4% pot te benutten"
Voor het bepalen of de 1,4% belastingvrije pot al vol is en of er afgerekend moet worden bestaan 3 methodes. Het bijzondere daarvan is dat bij 1 van de 3 methodes geen eindafrekening mag plaatsvinden. Dat kan wel eens zeer nadelig uitpakken. Zie onze FAQ-pagina: "Eindheffen hoe en waneer?".

 

17 november 2010
Reclame Belastingdienst wekt ergernis bij werkgevers: mijn baas is Scrooge
De reclamespotjes van de Belastingdienst waarin de werkkostenregeling de hemel in wordt geprezen, wekken de nodige ergernis bij werkgevers. Werknemers krijgen door de campagne de indruk dat hun baas onder de werkkostenregeling van alles en nog wat aan hun gaat of moet geven. Het kost de werkgevers nogal wat moeite duidelijk te maken dat de werkkostenregeling geen pot met goud is of een subsidieregeling op fietsen, zwemmen of tuinkabouters. De hel aanprijzen als een plaats waar het nooit vriest, is geen leugen, maar echt objectief is de voorlichting niet. Zeker voor die werkgevers waarvoor de werkkostenregeling niet bepaald de hemel op aarde is. En voor een deel van de werkgevers is dat het geval, ook al is de werkkostenregeling voor andere werkgevers (en werknemers) wel een beetje een nieuw speelgoedparadijs.
Overigens let op! De website van de Belastingdienst met betrekking tot de werkkostenregeling is niet geheel actueel.

12 november 2010
Staatssecretaris: geen fiets, wel vakliteratuur
en contributie beroepsvereniging
In een brief aan de Tweede Kamer is staatssecretaris Weekers duidelijk: de fiets wil hij niet terug als gerichte vrijstelling, de vrijstelling voor vakliteratuur en de contributie voor beroepsverenigingen moeten wel in ere hersteld worden. Hij ontraadt daarom het amendement van de PVV. Zie onze pagina Regels en links.

 

11 november 2010
Belastingdienst treedt naar buiten met standpunten en beleid werkkostenregeling
De Belastingdienst heeft (soms verrassende) standpunten ingenomen over enkele deelonderwerpen van de werkkostenregeling. Het betreft onder meer de wijze waarop met de berekening van de vrije ruimte dient te worden omgegaan en de visie van de Belastingdienst over vaste vergoedingen op grond van het Reisbesluit Binnenland en CAO-vergoedingen. De standpunten zijn binnenkort te lezen op de site. Uiteraard wordt tijdens de workshops die de komende weken worden gehouden (en op de Actualiteitendag Loon- & Premieheffing in Utrecht/Houten ook aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen. Meer informatie hierover op www.bdo.nl/alp.


6 november 2010
Antwoorden staatssecretaris Weekers: fiets niet, meer maaltijden onbelast, thuiswerk belast

De afgelopen dagen zijn er verschillende kamerstukken geweest met betrekking tot het Belastingplan 2011(onder andere Nota naar aanleiding nader verslag, Nota's van wijzigingen). Alleen de brief van 4 november 2011 aan de Tweede Kamer bevat opmerkingen over de werkkostenregeling. Belangrijkste aspecten:
- de fiets komt niet terug (of toch? een kamermeerderheid lijkt dat wel te willen)
- maaltijden aan boord van schepen en therapeutisch mee-eten onbelast
- huisvesting en inwoning aan boord van schepen wel belast
- thuiswerken volgens Weekers niet duurder (maar eigenlijk dus wel).
De teksten over de werkkostenregeling zijn te lezen via onze pagina Regels en links.
Daarin staan ook de (nog niet gecorrigeerde) verslagen van de wetgevingsoverleggen met betrekking tot het Belastingplan 2011. Zoals hiervoor al is aangegeven wil de Tweede Kamer de fiets graag terug. De PVV wil af van de vrijstelling voor beroepsverenigingen.
Deze is toegankelijk voor alle geregistreerde gebruikers.


3 november 2010
Hoe keuze kenbaar maken?

Nu 1 januari 2011 met rasse schreden nadert komen er steeds meer vragen bij werkgever op. Hoe maak je bijvoorbeeld kenbaar voor welke regels je kiest? Lees er meer over op onze FAQ-pagina.

3 november 2010
Extra en nieuwe (vervolg) workshops in 2011

De workshops die tot en met november zijn gepland zijn bijna helemaal volgeboekt. Vanaf de twee helft van januari start een nieuwe reeks workshops. Daarnaast komen er mogelijk vervolg workshops voor degenen die met de werkkostenregeling aan de slag zijn. Meer nieuws hierover volgt volgende week en is dan ook te lezen op www.bdo.nl/alp.

 

6 oktober 2010
Nota naar aanleiding van verslag Belastingplan 2011 naar Tweede Kamer: geen fiets
Staatssecretaris Weekers heeft de Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2011 naar de Tweede Kamer gezonden. Daarin ook aandacht voor de werkkostenregeling. Geen echte nieuwigheden, wel wat toelichting over onder andere werkkleding met logo en de vrijstelling voor de contributies van beroepsverenigingen. De fiets wil Weekers niet laten terugkeren. De teksten voorzover ze betrekking hebben op de werkkostenregeling zijn te vinden op onze pagina Regels en links.


23 oktober 2010
Belastingdienst actualiseert informatie werkkostenregeling
De informatie op de site van de Belastingdienst is aangepast aan de nieuwe uitvoeringsregels en de voorgestelde wijzigingen als gevolg van de Fiscale verzamelwet 2010 en het Belastingplan 2011.
De nieuwe download staat hier.

Het blijft nog steeds bij vrij platte informatie, maar geeft wel een beeld hoe de Belastingdienst over de werkkostenregeling en de overgang daarvover denkt. Een aantal standpunten zijn echter vrij dubieus. Bijvoorbeeld dat een eens gemaakte keuze over de behandeling van een personeelsvoorziening niet meer valt terug te draaien.

20 oktober 2010
Nota naar aanleiding verslag Fiscale Verzamelwet 2010
Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake de Fiscale verzamelwet naar de Tweede Kamer gezonden met daarin opmerkingen over de salderingsregeling onder de werkkostenregeling, het verschil tussen vergoeden en verstrekken en het niet meenemen van al het loon uit vroegere dienstbetrekking. De nota (voorzover betrekking op de werkkostenregeling is te lezen via onze pagina Regels en links.


17 oktober 2010
Verslag Tweede Kamer BP 2011 en de werkkostenregeling
De Tweede Kamer is aan de behandeling van het Belastingplan 2011 begonnen. Een van de vragen betreft waarom de fiets toch niet terugkeert. Daarnaast ook onder meer aandacht voor de concernproblematiek. Het verslag (voorzover betrekking op de werkkostenregeling is te lezen via onze pagina Regels en links.


16 oktober 2010
Verklaring goed gedrag: intermediaire kosten of belast?
Nu 1 januari 2011 met rasse schreden nadert, komen er in de praktijk steeds meer vragen op over de uitleg van de nieuwe regels. Hoe zit met bijvoorbeeld met een verklaring omtrent goed gedrag. Is die nog belastingvrij te vergoeden? Lees de vragen en antwoorden op onze FAQ-pagina.


15 oktober 2010
Verruiming vrijstelling contributies beroepsverenigingen

De vrijstelling van contributies voor beroepsverenigingen wordt toch verruimd. De uitbreiding geldt zowel voor wettelijk voorgeschreven registraties als voor registraties, die vanuit de beroepsgroep worden opgelegd, met het oog op het veiligstellen en bewaken van bepaalde kwaliteitsnormen. Dit schrijft Financiën aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een "technische briefing" met onder meer verschillende beroepsorganisaties. Ook zijn er vragen gesteld over de antimisbruikbepalinen in de werkkostenregeling. Lees hier de complete tekst van de brief (voorzover betrekking op de werkkostenregeling).

 

11 oktober 2010
NOB stuurt commentaar Belastingplan 2011 naar Tweede Kamer
Welke contributies zijn belastingvrij?
De Nederlandse orde van belastingadviseurs heeft een reactie gegeven op (onder meer) de wijzigingen in de werkkostenregeling. De belangrijkste opmerking of beter gezegd vraag betreft de contributie van beroepsverenigingen. Het is namelijk onduidelijk of de contributie van alle beroepsverenigingen belastingvrij blijft of alleen die van de wettelijk verplichte. Lees de reactie van het NOB hier.


5 oktober 2010
Vallen geschenken aan ingeleende uitzendkrachten en relaties ook onder het forfait?
Deze en meer nieuwe vragen en de antwoorden zijn toegevoegd aan onze FAQ-pagina.

 

1 oktober 2010
Actueel overzicht vrije vergoedingen en verstrekkingen
De weg een beetje kwijt wat wel nog en wat niet meer belastingvrij kan naast het forfait? In het overzicht van de (vrije) vergoedingen en verstrekkingen vindt u de stand van zaken per 1 oktober 2010.


21 september 2010
Prinsjesdag: vakliteratuur, beroepsverenigingen en kleding met logo toch belastingvrij!
Hoewel er veel te treuren valt, bracht Prinsjesdag 2010 toch nog wat leuks. Vakliteratuur thuis, de contributie van beroepsverenigingen kunnen toch weer belastingvrij. Datzelfde geldt voor kleding met een logo van tenminste 70 cm2 (mits dienstbaar aan de uitoefening van het beroep). Ook deze is belastingvrij ter beschikking te stellen onder de werkkostenregeling (nihilwaardering).

De komende dagen zullen de teksten op werkkostenregeling.net worden geactualiseerd.
Alles weten over de werkkostenregeling? Bezoek de workshops die tot december 2010 worden gegeven.


20 september Uitvoeringsregeling officieel
/ overzicht veranderingen
De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 is nu ook officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Lees hem hier.
Op werkkkostenregeling.net treft u een overzicht aan van de zaken waarvoor nu een bijzondere regeling geldt, die onder de werkkostenregeling vervalt of verandert.

 

18 september 2010
"Workshop De werkkostenregeling verreweg de beste"

We wisten het natuurlijk al, maar het is natuurlijk leuk om te horen dat bezoekers tijdens andere bijeenkomsten onze workshop absoluut de beste voorlichtingsbijeenkomst op het gebied van de werkkostenregeling noemen.
Wij danken degenen die dit uitdragen dan ook van harte. Bezoekers krijgen daarnaast het meest uitgebreide werkpakket boordevol informatie over de werkkostenregeling, korting op de Landelijke Actualiteitendagen Loonbelasting en natuurlijk ongelimiteerde toegang tot werkkostenregeling.net. Zelf ook een bijeenkomst bijwonen? Dat kan dit jaar nog tot en met 2 december op een groot aantal locaties. De workshop "inhouse" laten verzorgen kan natuurlijk ook.

Kijk voor meer informatie op www.bdo.nl/alp.

 

14 september 2010
Nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd
De uitvoeringsregeling is "mooi". Op een aantal punten is er sprake van een verduidelijking (al zijn die meer te vinden in de reactie op de internetconsultatie). De uitvoeringsregeling roept echter ook weer nieuwe vragen en antwoorden op. Te lezen op onze pagina FAQ en Tips.

 

12 september 2010
Teksten werkkostenregeling.net weer helemaal actueel

De teksten op werkkostenregeling.net zijn weer helemaal aangepast aan de recent verschenen uitvoeringsregeling. Mocht u toch nog onjuistheden zien, dan stellen wij het op prijs als u deze aan ons meldt.
Ook zijn enkele niet functionerende links aangepast.

Wilt u alles weten over de werkkostenregeling en horen wat er mogelijk nog gaat veranderen? Bezoek dan één van de workshops die in een groot aantal locaties plaatsvinden. Voor een overzicht van alle nieuws op het loongebied (inclusief arbeidsrecht en pensioen) verwijzen wij u naar de Landelijke Actualiteitendagen die eveneens verspreid over het land plaatsvinden.

 

10 september 2010
De belangrijkste veranderingen, toezeggingen en beloften op een rij
Wat brengt de nieuwe uitvoeringsregeling ons? En wat belooft De Jager ons in zijn reactie op de internetconsultatie? De belangrijkste zaken hebben wij voor u op een rijtje gezet.

9 september 2010
Ministerie presenteert "definitieve" Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
De definitieve uitvoeringsregeling met betrekking tot onder andere de werkkostenregeling is vandaag bekend gemaakt. Helemaal definitief is de uitvoeringsregeling nog niet. Zo is minister De Jager nog op zoek naar een financieringsbron om ook kleding met logo's van ten minste 70 cm2 per definitie tot werkkleding te bombarderen. Wij hebben daar wel suggesties voor. Veel opzienbarends biedt de uitvoeringsregeling verder overigens niet. Of het moet zijn dat er 1 forfait komt voor maaltijden. En dat de fietsregeling toch gewoon verdwijnt. We zijn wel blij met een aantal verduidelijkingen en toelichtingen die in de uitvoeringsregeling staan en in de reactie op de internetconsultatie. Op onze pagina Regels en links treft u de nieuwe documenten eveneens aan en tevens een link naar een compilatie waarin alleen de teksten met betrekking tot de werkkostenregeling zijn opgenomen.


6 september 2010

Nota van wijziging Fiscale verzamelwet met wijzigingen werkkostenregeling
Onlangs heeft minister De Jager een Nota van Wijziging op de Fiscale verzamelwet 2010 naar de Tweede Kamer gezonden. Hiermee worden ook enkele wijzigingen aangebracht in de werkkostenregeling. Zo kan het ter beschikking stellen van een woning in een tweetal situaties toch als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen. Tevens verandert de salderingregeling met betrekking tot de reiskosten. Op korte termijn zullen de teksten binnen Werkkostenregeling.net hierop worden aangepast. De Nota van Wijziging is te lezen via onze pagina "Regels en links".

2 september 2010
Belastingdienst: internet geen intermediaire kosten

Terwijl het angstig stil blijft voor wat betreft de definitieve uitvoeringsregeling, komen er wel langzaam berichten vanuit de Belastingdienst. De Belastingdienst (althans een eenheid daarvan) heeft aangegeven dat de kosten van een internetaansluiting in de woning van de werknemer niet als intermediaire kosten te beschouwen. Daarmee zou een vergoeding van dergelijke kosten onder de werkkostenregeling belast zijn, danwel in het forfait gaan vallen.
Voor veel organisaties waarin werknemers noodgedwongen of om het milieu te besparen danwel de files te vermijden thuis werken, is dit een bittere pil. Althans als straks de rechter er eveneens zo over denkt...

 

21 augustus 2010
Fiets toch niet terug?
Demissionair minister De Jager schijnt er weinig voor te voelen gehoor te geven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie om de belastingvrije fiets ook onder de werkkostenregeling mogelijk te maken. Dat zou dan ten koste moeten gaan van het algemeen forfait. Naar wij hebben begrepen van een medewerkster van de GPD (Gemeenschappelijke Persdienst) zou dat ook zo zijn verwoord in een officieel stuk van 2 augustus 2010. Hierop hebben wij nog niet de hand weten te leggen. Het dossier "Nederland fietst" waarin over de terugkeer van de fiets wordt gesproken, treft u hier aan.

21 juli 2010
BDO WerkkostenScan: Werkkostenregeling kan wel degelijk gunstig uitpakken
Uit de scan's die zijn uitgevoerd door BDO blijkt verrassend genoeg dat bijna de helft van de werkgevers er toch baat bij kan hebben zo snel mogelijk over te stappen op de werkkostenregeling. In een aantal andere gevallen pakt de werkkostenregeling ongunstig uit. Dat geldt vaak voor de sectoren als de zakelijke dienstverlening, groothandel en detailhandel in consumentengoederen en de reissector. Soms kan het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden weer een ander beeld opleveren. Uitzendorganisaties, woningcorporaties, transportbedrijven, schoonmaak en de non profit sector kunnen juist gebaat zijn bij een snelle overstap.

 

21 juli 2010
Lekker voordelig die eindheffing van 80%?
Ja, eindheffen kan veel geld schelen en werkgever en / werknemer kunnen er baat bij hebben.
Soms in ieder geval wel; lees hier wanneer en bekijk het voorbeeld met uitleg.

17 juli 2010
28 openbare reacties op internetconsultatie
De internetconsultatie rondom de nieuwe uitvoeringsregeling heeft 28 openbare reacties opgeleverd. Op zo'n beetje alle onderdelen van de werkkostenregeling wordt geschoten. De site meldt dat binnen 1 maand de definitieve regeling zal worden bekend gemaakt. We zijn benieuwd...

5 juli 2010
Tweede Kamer wil fietsregeling terug

Tijdens de behandeling van "Fietsen in Nederland... een tandje erbij" heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin zij er voor pleit de fiets weer belastingvrij te laten vergoeden of verstrekken. Naast de algemene vrijstelling van 1,4%. In ruil daarvoor mogen werknemers die van een fietsplan gebruik maken tijdelijk geen onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen. Een bezoeker van de site was zo vriendelijk ons hierop te attenderen, waarvoor onze dank. Lees hier meer.1 juli 2010
Internetconsultatie: Geen vergoeding OV-jaarkaart?
Volgens een deelnemer aan een bijeenkomst van één van de grote vier accountantskantoren werd hem daar verteld dat de OV-jaarkaart niet meer belastingvrij te vergoeden was maar alleen nog belastingvrij zou zijn als de kaart rechtstreeks door de werkgever is betaald aan de NS. De deelnemer meldt dat op de site www.internetconsultatie.nl/urlb2011.

We weten niet of de deelnemer niet goed geluisterd heeft, of de spreker inderdaad een fout beging. Feit is echter dat naar onze mening vergoedingen voor de OV-jaarkaart nog steeds belastingvrij kunnen zijn, ook onder de werkkostenregeling. Lees hier verder.

25 juni 2010
Ministerie: Regime vaste kostenvergoedingen en intermediaire kosten blijft hetzelfde.
Maar is dat wel zo?

Woordvoerder fiscale zaken van het ministerie van Financiën Van Beusekom heeft ons bericht dat de wijze waarop wordt omgegaan met vaste kostenvergoedingen en intermediaire kosten niet veranderd.

Maar is dat wel zo? Lees hier de totale e-mail correspondentie en onze reactie hierop.

 


21 juni 2010
E-mail Ministerie van Financiën aan Werkkostenregeling.net:
Verwarring rond vaste kostenvergoeding en intermediaire kosten

Vorige week maakten wij op deze site melding van het feit dat een medewerkster van de Belastingdienst op een congres van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs had gemeld dat intermediaire kosten ook onder de werkkostenregeling via een vaste (bijvoorbeeld maandelijkse) vergoeding konden worden gecompenseerd. Uit een E-mail die wij heden van een woordvoerder van het Ministerie van Financiën ontvingen blijkt dat dit toch niet (altijd) het geval is. Lees de E-mail en onze reactie hier.


20 juni 2010
Werknemers scheepvaart en en boorplatforms vallen tussen wal en schip

De scheepvaartsector en de werkgevers en werknemers op boorplatforms dreigen de dupe te worden van de nieuwe waarderingsregels voor loon in natura onder de werkkostenregeling. Voor werknemers die feitelijk aan land wonen hoeft voor de huisvesting die deze genieten aan boor van het schip of het boorplatform nu niets bij het loon te worden geteld. Onder de werkkostenregeling moet dat wel. Voor huisvesting is dat een bedrag van € 10 per dag, is er sprake van inwoning dan is dat € 5 per dag (maaltijden niet meegerekend). Voor het onderscheid tussen huisvesting en inwoning: zie onze FAQ-pagina's.

20 juni 2010
Nieuwe workshops in augustus en september

Alles weten over deze en andere veranderingen die de werkkostenregeling teweeg brengt? Bezoek de workshop De Werkkostenregeling en krijg tevens toegang tot de gehele site Werkkostenregeling.net. DE site met alle informatie over de werkkostenregeling. Daarnaast worden er binnenkort ook nieuwe workshops rond de Vaste kostenvergoeding ingepland. Hoe onderbouw je zo'n vergoeding? Hoe houdt je een steekproef die goed uitpakt? Zowel voor werkgevers die overstappen op de werkkostenregeling en ook degenen die dat nog niet doen een workshop waarmee geld wordt verdiend. Meer inforamtie hierover binnenkort op www.bdo.nl/alp.

 

16 juni 2010
Werkkostenregeling ergernissen Top 10

Hoewel de werkkostenregeling wisselend wordt ontvangen zijn er ook duidelijk ergernissen die nagenoeg gemeenschappelijk zijn. Topper onder de ergernissen is het vervallen van nagenoeg alle telewerkfaciliteiten, maar ook de nieuwe regeling rond producten en diensten uit het eigen bedrijf scoort hoog. Bekijk de hele top 10 hier.

 

16 juni 2010
Uitvoeringsregeling? Gazpacho

"Onder maaltijden, anders dan een warme maaltijd, vallen maaltijden zoals het ontbijt, de lunch, de brunch of de  koffiemaaltijd. Een kop soep of een kroket als onderdeel van een dergelijke niet-warme maaltijd blijft mogelijk zolang  de maaltijd – gemeten in aantal, gewicht of kostprijs - niet in overwegende mate bestaat uit warme elementen."  Lees de nieuwe column.

 

13 juni 2010: Werkkostenregeling.net aangepast aan uitvoeringsregels en met nieuwe links
Werkkostenregeling.net is weer helemaal actueel. De teksten zijn aangepast aan de concept Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011. Links naar de regeling, de Fiscale verzamelwet 2010 en naar de ARBO-regeling (belangrijk in verband met de vrijstelling voor arbovoorzieningen thuis) zijn opgenomen op onze pagina Regels en links. Deze is alleen toegankelijk voor geregistreerden.

 

11 juni 2010
CONCEPT-UITVOERINGSREGELING GEPUBLICEERD

De nieuwe Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011 is er in concept. De uitvoeringsregeling is nog niet compleet. Een aantal onderdelen moet nog worden ingevuld. Op onze nieuwspagina leest u meer over de nieuwe regels rond de werkkosten.

Op www.internetconsultatie.nl kan gereageerd worden op de uitvoeringsregeling.

De teksten op Werkkostenregeling.net zijn inmiddels aangepast.

Voor deelnemers aan de workshop hebben we de nieuwigheden ook even vertaald.

 

9 juni 2010
VERSOEPELING WERKKOSTENREGELING: WETSWIJZIGING EN UITVOERINGSREGELS!

De minister van Financiën komt één dezer dagen met de concept uitvoeringsegels met betrekking tot de werkkostenregeling. Tevens vindt er een "internetconsultatie" plaats. De uitvoeringsregels en de internetconsultatie zullen één dezer dagen verschijnen op www.internetconsultatie.nl. Eenieder kan zijn mening geven over de nieuwe (uitvoerings)regels. Behalve de uitvoeringsregels zijn er in de zogeheten Fiscale Verzamelwet ook wijzigingingen voorgesteld met betrekking tot de werkkostenregeling. Zo wordt voorgesteld arbovoorzieningen op de werkplek in de woning van de werknemer toch vrij te stellen (technisch: op nihil te waarderen). Behalve een aantal technische wijzigingen wordt daarnaast geregeld dat bij werkgevers en organisaties die veel loon uit vroegere dienstbetrekking verstrekken, dat loon buiten beschouwing blijft voor het belastingvrije forfait van 1,4%. Lees hier meer over de versoepelingen en veranderingen.


Collectiviteitskortingen: vallen die in het forfait?
Het is één van de meest gestelde vragen. Vallen collectiviteitskortingen die werknemers krijgen bij een derde (verzekeraar, reisorganisatie e.d.) in het forfait? Het antwoord daarop is nee. Dergelijke voordelen vormen geen loon en vallen dus niet in het forfait. Koopt de werkgever de diensten of producten zelf in en betaalt de werknemer ten minste de factuurwaarde, dan valt er ook niets te belasten. Kijk voor meer vragen en antwoorden op onze FAQ-pagina's. Of bezoek één van de workshops van BDO waarbij u alle vragen kunt stellen over de werkkostenregeling die u maar wilt. En u krijgt dan natuurlijk ook de (juiste) antwoorden.


Arbeidsvoorwaarden wijzigen. Kan dat zo maar?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de werkkostenregeling zullen werkgevers hun arbeidsvoorwaarden moeten (willen) wijzigen. Kan dat zo maar?

 

Het einde van het teamuitje?
Betekent de werkkostenregeling het einde van het teamuitje? Lees er alles over op onze FAQ-pagina (en veel meer vragen en antwoorden).

 

Werkkostenregeling opent nieuwe zoekfunctie

Zoeken binnen werkkostenregeling.net kan nu ook. Klik hier.

 

Belastingdienst komt met "voorlichting" over werkkostenregeling
De Belastingdienst heeft (eindelijk) op haar website enige voorlichting gepubliceerd over de werkkostenregeling. Veel nieuws bevat een en ander niet. Het betreft wat verdedeld knip- en plakwerk uit de parlementaire behandeling waarin de Belastingdienst zich genoeglijk schaart achter de door de staatssecretaris, nu minister van Financiën uitgedragen opvattingen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de nog te publiceren uitvoeringsregeling en de Belastingtelefoon. Wij zullen de ingehuurde uitzendkrachten bij de Belastingtelefoon de komende tijd een aantal thema's voorleggen. Wij nodigen u uit hetzelfde te doen en de ervaringen met ons (anoniem) te delen. De teksten op de site van de website van de Belastingdienst zijn te bereiken via deze link.

 

Nieuw: Werkkostenregeling: De praktijk
We hebben weer een nieuw onderdeel aan de site toegevoegd. Op dit deel treft u korte berichten aan over praktijkervaringen rond de werkkostenregeling. Wat vindt de Belastingdienst er van? Alleen toegankelijk voor degenen die volledige toegang tot de site hebben.

 

De zomerscan, binnen één dag inzicht in de gevolgen van de werkkostenregeling
Wilt u binnen 1 dag op de hoogte zijn van de gevolgen van de werkkostenregeling voor uw organisatie? Laat dan BDO de zomerscan verrichten. Gaat het om meerdere inhoudingsplichtigen dan kan de scan uiteraard meer tijd in beslag nemen. Tijdens de maanden juni, juli en augustus wordt uw organisatie bezocht en verricht men ter plekke samen met u de werkkostenscan. De zomerscan is er al vanaf € 1000 (exclusief BTW). Voor meer informatie mailt u alp@bdo.nl of belt 0174 63 8895.

Uiteraard ontvangt u dan ook volledige toegang tot werkkostenregeling.net.


Workshop De Werkkostenregeling meest bezochte workshop ooit
Geen bla, bla, informatief, informeel met een vleugje humor

De workshops rond de werkkostenregeling die BDO organiseert, zijn de meest bezochte binnen een kalenderjaar.

Dat is mede het gevolg van het feit dat deelnemers collega's binnen of buiten de eigen organisatie aanraden de workshop ook te volgen. Iets waarop we natuurlijk zeer trots zijn.

Al bijna 10 jaar verzorgt BDO professionele en praktische workshops. De workshops zijn kleinschalig zodat iedereen ook zijn eigen vragen kwijt kan en antwoord daarop krijgt. Geen megastal in Utrecht met wat algemene informatie, maar u leert op een locatie in de regio binnen een dag de werkkostenregeling van binnen en buiten kennen. Nieuws uit de praktijk, heldere voorbeelden en u ontvangt een uitgebreide documentatiemap met cd-rom en krijg volledige toegang tot Werkkostenregeling.net. De workshops zijn voor eenieder toegankelijk. Bijna 600 deelnemers gingen u voor.

De workshops zijn bedoeld voor P&O-ers, HR-medewerkers, financials, salarisadministrateurs en ieder ander die met de werkkostenregeling te maken krijgt. Voor diverse beroepsgroepen leveren de workshops PE-punten op.

Enkele reacties over de Workshop De Werkkostenregeling:

“Zeer zinvolle bijeenkomst!”

“Meer dan de moeite waard!”

“Uiterst nuttig, praktisch en informatief. En nog leuk ook!”

“De dag vliegt voorbij!”

“Blij dat ik er op tijd bij ben, want er valt nog veel te doen.”

 

Er zijn extra workshops op diverse plaatsen, waaronder Den Haag, Zwolle, Alkmaar, Den Bosch, Eindhoven en Rotterdam.

De workshops vinden ook in de rustige en file vrije zomer maanden plaats. Vanaf eind augustus / begin september start een nieuwe reeks workshops.

Voor meer informatie: kijk hier of op www.bdo.nl/alp.

 

Loon in natura: altijd factuurwaarde? Eerstvolgende aanpassing werkkostenregeling?
Volgens de nieuwe waarderingsregels moet loon in natura belast worden tegen de factuurwaarde als er een factuur is afgegeven. De factuurwaarde is het bedrag dat door een derde aan de werkgever in rekening is gebracht. Maar wat als het om een product gaat dat de werkgever jaren geleden heeft aangeschaft? Bijvoorbeeld een afgeschreven laptop, of een auto? Lees verder...

 

Nieuw: De WERKKOSTENSCAN!
Werkgevers zie de Werkkostenscan laten uitvoeren zien precies of de werkkostenregeling geld bespaart of geld kost. Lees hier verder.

Werkkostenregeling.net is een particulier initiatief. Meer informatie over Werkkostenregeling.net? Opmerkingen, commentaar, vragen of tips? Stuur dan een e-mail naar info@werkkostenregeling.net.