Home Contact

Werkkostenregeling.net

 

 

Werkkostenregeling.net

Werkkostenregeling.net is de meest uitgebreide en actuele site over de nieuwe werkkostenregeling die vanaf 1 januari 2011 in werking is getreden.
De site bevat nieuws, tips en informatie en links naar regelgeving en instanties .*

* Lees de disclaimer

Ga naar


De nieuwe workshop
De werkkostenregeling 2015
2 sporen
Totaal vernieuwd en uitgebreid

Alles weten over de Werkkostenregeling? "De Werkkostenregeling 2015: 2 sporen". In de nieuwe workshops gaan we natuurlijk in op de veranderingen en verbeteringen die het ministerie van Financiën voorstelt. Ook aandacht voor "hoe verander ik de arbeidsvoorwaarden", "de onderbouwing van de vaste kostenvergoeding" en "hoe voer ik zelf een scan uit". De nieuwe workshops zijn geschikt voor personen die zich voor het eerst verdiepen in de werkkostenregeling maar door de nieuwe onderdelen ook prima als aanvulling op de workshops die in 2010, 2011,2012 en 2013 gehouden zijn. Lees hier meer over de workshops. Kijk voor meer informatie en de data op www.bdo.nl/alp.
.


 

OP DEZE PAGINA TREFT U AL HET WERKKOSTENREGELING GERELATEERD NIEUWS UIT 2011, 2012, 2013 en 2014 AAN.
IN HET NIEUWSARCHIEF TREFT U DE BERICHTEN VAN VOOR 1 JANUARI 2011 AAN.
ALLES WETEN OVER DE WERKKOSTENREGELING? BEZOEK DE WORKSHOP.
ZOWEL IN 2010 ALS 2011, 2012 en 2013 DOOR DEELNEMERS BEKROOND ALS DE ALLERBESTE EN MEEST PRAKTIJKGERICHTE. NU COMPLEET AANGEPAST AAN DE NIEUWE INIZCHTEN VAN FINANCIEN.


Al het nieuws over de werkkostenregeling direct weten? Volg ons op Twitter:

 

8-12-2014
Noodzakelijkheidscriterium 2015: eerste goedkeuringen binnen

Langzamerhand komen de eerste goedkeuringen binnen over wat volgens de Belastingdienst in 2015 onder het noodzakelijkheidscriterium valt. I-pads, telefoons, laptops. Bezoek de workshops De Werkostenregeling 2015 en kom alles te weten. Ook in 2015! Kijk op www.bdo.nl/alp voor alle informatie en inschrijven

.

25-11-2014
Feestje of reisje in 2015? De personeelsvereniging is HOT
De personeelsvereniging kan werkgevers die in 2015 (of later) een personeelsfeest of personeelsreis willen organiseren veel geld besparen. Het beslag op de vrije ruimte kan door het oprichten van een personeelsvereniging gehalveerd worden. Maar dan moet alles wel zorgvuldig geregeld worden. De zoektocht naar statuten van personeelsverenigingen op internet schijnt fors te zijn toegenomen. Maar daarmee is niet alles gedekt. Ook de afspraken die met de werknemers worden gemaakt, moeten goed vorm worden gegeven. Anders dreigt er alsnog een naheffing. Wat moet u wel en wat moet u vooral niet doen? Bezoek de nieuwe cursus De Werkkostenregeling 2015 en ontvang alle informatie die u nodig heeft. 25-11-2014 Buitenlandse sociale verzekeringspremies. Hoe zit dat ook al weer? Iedere maand besteedt de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO aandacht aan een actueel thema in de Servicebrief Lonen. In december is het thema de buitenlandse sociale verzekeringen. Soms is de Servicebrief er ook in een andere taal dan het Nederlands. Maar natuurlijk atijd in het Nederlands. Interesse in deze gratis nieuwsvoorziening? Hier is de Engelstalige versie. Kijk eens op www.bdo.nl/alp voor al het gratis nieuws over loonheffingen.

 

13 november 2014
Belastingplan aangenomen: Werkkostenregeling definitief verplicht per 1-1-2015

De WKR wordt per 1-1-2015 verplicht. De fietsregeling verdwijnt en parkeren bij de werkplek wordt voor de auto van de werknemer fors duurder. Het vergoeden van de Verklaring omtrent gedrag wordt belast. De concernregeling wordt uitgebreid: ook stichtingen en verenigingen kunnen er gebruik van gaan maken en een sociaal-maatschappelijk uitje is straks onbelast. Het noodzakelijkheidscriterium wordt beperkt ingevoerd.
Dat zijn zo'n beetje de hoofdlijnen van de behandeling in de Tweede Kamer.

De komende tijd gaan we Werkkosteregeling.net aanpassen aan de nieuwe regels (en inzichten).

Alles weten? Bezoek de Workshops Werkkostenregeling 2015, bezoek de Landelijke Actualiteitendagen of maak een afspraak met de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO. De WKR-adviseurs bij uitstek. Kijk op www.bdo.nl/alp.

 

30 oktober 2014
Wiebes: Bezoek eens een keer een wees- of bejaardentehuis, een goedkoop personeelsuitje
Maar jokt hij ook een beetje?

Deze week vond het wetgevingsoverleg plaats over het Belastingplan 2015. De reacties op de vragen uit de Tweede Kamer zijn op sommige punten wel bijzonder. Niet zozeer dat hij voor wat betreft de fiets, de VOG (Verklaring omtrent gedrag), parkeren net buiten de werkplek en nog enkele zaken voet bij stuk houdt. Dat hadden wij “tegen beter hopen in” wel verwacht. Al denken wij dat dit voor wat betreft de VOG maatschappelijk onverantwoord en ook niet juist is. En voor wat het parkeren bij de werkplek (als er geen Arboverantwoordelijkheid is belast) geen gevoel van realiteitszin toont. Wij verdenken Wiebes ook van gesjoemel met cijfers. Zou hij echt berekend hebben wat parkeren bij de werkplek de schatkist oplevert? En waarom stel het EIM in 2010 dat de personeelskortingen 0,09% van de loonsom bedragen en nu plots 1,13%? Is het personeel gaan hamsteren? Ook op andere punten wagen wij bij het veronderstelde kostenplaatje vraagtekens te plaatsen. Is er dan niets goeds te melden? Ja, verrassend genoeg wel: volgens Wiebes zijn de reis- en verblijfkosten bij een bedrijfsmaatschappelijk uitje onbelast. Maar wat is dat een bedrijfsmaatschappelijk uitje? Billen wassen van bejaarden? Een maatschappelijk verantwoord Sinterklaasfeest? Een weekendje naar Marokko of een stedentrip naar Istanbul of Krakow? Om zo de cultuur van onze allochtone collega’s beter te begrijpen? Nieuw voer voor nieuwe discussies. Dat geldt ook voor de opmerking dat als fitness onderdeel uitmaakt van een Arboplan, de fitness mogelijk is vrijgesteld. En oh ja. Groen Links heeft een amendement ingediend om het fietsplan te herintroduceren. Wordt vervolgd. Alles weten? Bezoek de Workshops Werkkostenregeling 2015, bezoek de Landelijke Actualiteitendagen of maak een afspraak met de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO. De WKR-adviseurs bij uitstek. Kijk op www.bdo.nl/alp.


20 oktober 2014
Staatsecretaris Wiebes geeft (meer) duidelijkheid over WKR 2015
En vindt iPad een computer...
In de Nota naar aanleiding van het Verslag (Belastingplan 2015) geeft staatssecretaris Wiebes meer duidelijkheid over de werkkostenregeling zoals die in 2015 gaat gelden. De belangrijkste zaken zetten wij op een rijtje: ·

- Noodzakelijkheidscriterium en voorzieningen in de woning van de werknemer
Pc’s, printers die uitsluitend in de woning van de werknemer worden gebruikt, kunnen net als een internet en telefoonaansluiting thuis belastingvrij zijn als aan het noodzakelijkheidscriterium wordt voldaan; · -

- Arbovoorzieningen niet op de werkplek
Ook deze kunnen onder voorwaarden belastingvrij worden vergoed / of verstrekt.

- Parkeren “bij” de werkplek met de eigen auto
Het lijkt er op dat Wiebes hier niets aan wil doen. Heeft de werkgever geen arboverantwoordelijkheid? Dan is de parkeerplek belast.

· Antimisbruikbepaling
Onderzocht wordt of deze moet worden aangescherpt.

· WKR en vrijwilligers
De beloning die vrijwilligers ontvangen telt niet mee voor de berekening van de vrije ruimte. De verstrekkingen en vergoedingen die aan vrijwilligers worden gegeven, hoeven ook niet ondergebracht te worden in de vrije ruimte. Dergelijke vergoedingen en verstrekkingen tellen wel mee om te bepalen of de maximumbedragen die aan vrijwilligers mogen toekomen (€ 150 per maand / € 1.500 per jaar) worden overschreden.

Uiteraard hebben wij de relevante teksten opgenomen in ons dossier waarin we de parlementaire behandeling volgen van de WKR 2015. . En ook de concept-uitvoeringsregeling hebben wij gelinkt.


Voor wat betreft de fiets, de concerndefinitie, personeelsuitjes etc. verandert er als Wiebes het voor het zeggen heeft, niets. Tevens geeft de staatssecretaris aan dat tegen de uitspraak van Hof Amsterdam dat een iPad onder de overgangsregels en de huidige WKR geldt als een telefoon of dergelijke apparatuur cassatie zal worden ingesteld. Meer weten? Bezoek de workshops De Werkkostenregeling 2015 en / of de Landelijke Actualiteitendagen. En ontvang gratis de uitgebreide documentatie set over de werkkostenregeling, inclusief de BDO Werkkostenindicator 2015. Kijk op www.bdo.nl/alp voor meer informatie.

 

17 oktober 2014
Actualiteitendagen ALP losgebarsten: Bent u up to date?
Met gratis Werkpakket Werkkostenregeling 2015
De Landelijke Actualiteitendagen van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing zijn gisteren in Eindhoven van start gegaan. Ruim 100 deelnemers werden door Gerard Staats (Oudedagsvoorzieningen), Chantal van Aerle en Marcel Kawka (Werkkostenregeling), Marc van Peer (Actualiteiten loonheffingen) en last but not least Bart-Jan van Hees (Wet werk en zekerheid en overige ontwikkelingen arbeidsrecht) helemaal bijgepraat. Tussendoor werden ze met lekkere versnaperingen en een heerlijke lunch in de watten gelegd door Van der Valk. Is jouw relatie al op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen? Er zijn nog 5 Actualiteitendagen: in Zwolle, Alkmaar( Akersloot), Den Haag (Nootdorp), Utrecht (Houten) en Dordrecht. Ook daar wacht de deelnemers een informatieve en uitstekend verzorgde dag uit in een Van der Valk hotel. Alle deelnemers ontvangen gratis het uitgebreide werkpakket De werkkostenregeling 2015. Meer weten? Kijk op www.bdo.nl/alp.

11 oktober 2014
Kamer reageert op wijzigingen werkkostenregeling: Fiets? Concern? Werkplek? iPad?
De Tweede Kamer heeft gereageerd op de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de werkkostenregeling. Met name het CDA en de PVV hebben veel interessante vragen gesteld. Het lijkt wel of de leden naar de workshops De Werkkostenregeling 2015 zijn geweest. Hopelijk leiden die vragen tot antwoorden van staatssecretaris Wiebes die ook echt meer duidelijkheid geven. Nog even afwachten dus. Eén vraag kunnen we wel beantwoorden, namelijk die of de Belastingdienst voorlichting gaat geven. Ja, naar wij begrijpen zelfs bij individuele werkgevers, maar dan wel tegen betaling… Objectieve informatie over alle veranderingen die zijn aangekondigd en er nog aan gaan komen? En direct een leuke dag uit met een heerlijke lunch? Bezoek de Landelijke Actualiteitendagen (in Eindhoven, Zwolle, Houten (Utrecht), Nootdorp (Den Haag), Alkmaar of Dordrecht) of één van de workshops De Werkkostenregeling 2015. Goedkoper dan die van de uitgevers, meer informatie en beter verzorgd. Uiteraard hebben wij de relevante teksten opgenomen in ons dossier De Werkkostenregeling 2015. Wettekst en Parlementaire behandeling.


7 oktober 2014

Werkkostenregeling 2015: contouren steeds beter zichtbaar
Het Belastingplan 2015 bevat een aantal voorstellen om de werkkostenregeling te veranderen. Over een aantal zaken is het Belastingplan echter nog vaag, maar uit verschillende gesprekken die we hebben gevoerd met de Belastingdienst worden een aantal zaken wel duidelijker. Zo lijkt het vergoeden van internet thuis straks toch soms mogelijk, en wordt er achter de schermen gewerkt aan aanpassing van het werkplekcriterium. De Belastingdiensteenheden verschillen nog wel eens van mening, maar het is wel duidelijk dat er de komende maanden nog een aantal versoepelingen worden doorgevoerd om de werkkostenregeling een breder draagvlak te geven. Hetgeen wij uiteraard van harte toejuichen. Meer weten over de nieuwe werkkostenregeling? Bezoek de workshops Werkkostenregeling 2015. Ook meer weten over al het andere loonheffingen nieuws en bijvoorbeeld de Wet werk en zekerheid? Bezoek dan de Landelijke Actualiteitendagen.
Ontdek dat de werkkostenregeling kinderspel kan zijn en ontvang een orgineel en relaxt kado.
Kijk voor meer informatie over de best verzorgde en meest informatieve bijeenkomsten op www.bdo.nl/alp.

 

1 oktober 2014
Een tablet PC is geen computer: Nu een Ipad of volgend jaar?
Het Gerechtshof in Amsterdam heeft beslist dat een Ipad niet de fiscale regels van de computer volgt, maar die van de telefoons. Dat scheelt aanmerkelijk omdat voor de onbelastbaarheid het zakelijkvereiste daalt van “minimaal 90%”, naar “meer dan 10%”. Onder respectievelijk de overgangsregels voor de loonbelasting, de werkkostenregeling zoals die nu geldt en de werkkostenregeling zoals die mogelijk gaat gelden per 1 januari 2015 is de fiscale behandeling van computers, telefoons etc. verschillend. De uitspraak van Hof Amsterdam van 25 september 2014, nr. 13/00010 waarin IPads werden aangemerkt als “communicatiemiddelen niet zijnde computers” heeft met name betekenis voor de overgangsregels en de WKR 2014. Als er geen cassatie wordt aangetekend tegen de in de inleiding genoemde Hofuitspraak, zou aan iedere werknemer waarvan nu aannemelijk is dat deze zijn mobiele telefoon voor meer dan 10% zakelijk gebruikt in 2014 een IPad of een dergelijk apparaat onbelast kunnen worden verstrekt of vergoed. Dit kan alleen als de werkgever in 2014 de werkkostenregeling nog niet toepast. Dat kan dan ook via een cafetaria model waarbij de werknemer meebetaalt aan de tablet. Meer hierover tijdens de Landelijke Actualiteitendagen en de workshops De Werkkostenregeling 2015. Kijk op www.bdo.nl/alp voor meer informatie en inschrijven.

 

17 september 2014
Belastingplan 2015: Werkkostenregeling verplicht, verbeterd en verslechterd

Eindelijk is het dan zover. Nieuws over de werkkostenregeling. Niet veel, maar toch. Een overzicht van de wijzigingen die staatssecretaris Wiebes voorstelt met betrekking tot de WKR maar ook andere wijzigingen op het gebied van de loonbelasting treft u hier aan. De wettekst van het Belastingplan 2015 en de belangrijkste stukken uit de toelichting hier. De komende tijd zullen wij alle documenten op de site aanpassen aan de nieuwe voorstellen. Ook zullen we de parlementaire behandeling natuurlijk op de voet volgen. En hopen dat staatssecretaris Wiebes de kans aangrijpt om echte verbeteringen aan te brengen. Bijvoorbeeld voor wat betreft parkeren bij de werkplek met de eigen auto van de werknemer. Meer weten? Bezoek de Landelijke Actualiteitendagen of de Workshops De Werkkostenregeling 2015. Informatief, goed verzorgd en altijd dichtbij: www.bdo.nl/alp. Meer hulp nodig? Dit kan BDO u bieden.

 

3 juli 2014
WERKKOSTENREGELING  PER 1 JANUARI 2015 VERPLICHT
De werkkostenregeling wordt voor iedere werkgever vanaf 1 januari 2015 verplichte kost.Dat heeft de staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer bericht. Hij geeft aan een aantal zaken te zullen veranderen.

Dit betreft zowel verbeteringen als verslechteringen:

-       Voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur gaat het noodzakelijkheidscriterium gelden. Dat betekent overigens niet dat ze altijd belastingvrij zijn. De werknemer moet de apparatuur en dergelijke wel nodig hebben en gebruiken voor zijn werk;

-       De oude belastingvrije regeling voor korting op producten uit het eigen bedrijf wordt weer ingevoerd onder de WKR;

-       Een aantal werkplek gerelateerde zaken die nu alleen belastingvrij zijn als ze ter beschikking worden gesteld, worden ook (weer) belastingvrij als ze worden vergoed of verstrekt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan werkkleding en arbogerelateerde zaken;

-       De vrije / forfaitaire ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%;

-       Met ingang van 2015 hoeft er pas na het kalenderjaar een afrekening plaats te vinden bij overschrijding van de vrije ruimte;

-       Er komt een regeling voor de toepassing van de WKR binnen concernverband.

 

 

Actualiteitendagen BDO, de nummer 1
In het najaar komen ze er weer aan: de Landelijke Actualitietendagen Loon- & Premieheffing. De dagen worden beoordeeld met een zeer vette 8 en mogen zich in een steeds bredere belangstelling verheugen. Waarom? Geen woekerprijzen, echte inhoud en een uitgebreide documentatieset, niet in de rij voor een broodje maar een overheerlijke lunch, lekker aan tafel zitten met u schrijfblok en kopje koffie voor u. En elk jaar verrassende informatieve thema's en sprekers. Laat de uitgevers eens links liggen en probeer het: www.bdo.nl/alp.

 

18 april 2014
Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 zonder noodzakelijksheidscriterium
Volgens verschillende bronnen is het zogeheten noodzakelijkheidscriterium van de baan. Het noodzakelijkheidscriterium zou het loonbegrip onder de werkkostenregeling zeer ingrijpend wijzigen. De nieuwe staatssecretaris van Financiën schijnt er echter geen voorstander van te zijn. Hij vind het te complex. Volgens diezelfde bronnen is het ook nagenoeg zeker dat de werkkostenregeling in een aangepaste vorm vanaf 1 januari 2015 wel voor elke werkgever verplicht wordt. De kans op nog een jaar uitstel is wel aanwezig, maar acht men klein. Het ministerie van Financiën zou "voor de zomer" de knoop doorhakken. Maar het is niet zo handig daarop te wachten. Als deze bronnen het bij het juiste eind hebben, wordt het voor veel werkgevers namelijk kort dag. De overstap naar de werkkostenregeling vergt nogal wat tijd en moeite: de arbeidsvoorwaarden moeten worden geïnventariseerd, er moet een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket worden opgesteld, de kostenvergoedingen moeten mogelijk worden aangepast en wellicht dient er ook nog een steekproef plaats te vinden. En dat zijn maar enkele van de zaken die binnen nu en iets meer dan 8 maanden geregeld moeten zijn. Maar in de eerste plaats dienen de werkgevers kennis te hebben van de inhoud van de werkkostenregeling. Want veel werkgevers, zo blijkt ook uit onze ervaringen, hebben zich nog helemaal niet verdiept in de werkkostenregeling en leunen op hun adviseur of accountant. Terwijl zij zelf ook aan de slag moeten. Want zelfs al zou de verlichte invoering toch worden uitgesteld, dan ontkomt men daar vroeg of laat toch niet aan. BDO heeft een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van de werkkostenregeling. Kijk op www.bdo.nl/alp voor meer informatie.

 

18 april 2014
Rapportage: Knelpunten in de werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Door het Fiscaal Economisch Instituut (FEI) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is ten behoeve van NEMACC, het samenwerkingsverband tussen de EUR en de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) een rapport samengesteld over de WKR. Dit lezenswaardige rapport treft u hier aan.

 

16 april 2014
Nieuw (bizar) beleid Belastingdienst bonussen onder de WKR

Hoewel we het formeel geen beleid mogen noemen (omdat het niet gepubliceerd is), is bekend hoe de Belastingdienst omgaat met bonussen onder de werkkostenregeling.
In hoofdlijnen komt het er op neer dat men een onderscheid maakt tussen vergoedingen en verstrekkingen enerzijds en overig “loon” anderzijds. De vergoedingen en verstrekkingen mogen in zijn geheel worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel en tot een bedrag van € 2400 per werknemer per jaar in de vrije ruimte worden gebracht. Daarboven moet dan eindheffing worden afgedragen. Betreft het geen vergoeding of verstrekking maar “overig loon” dan mag dat ook tot een bedrag van € 2400 per werknemer per jaar in de vrije ruimte worden gebracht. Is er geen vrije ruimte over dan mag over dat loon geen eindheffing plaatsvinden. Dit is op hoofdlijnen wat de Belastingdienst “er van vindt”. Eigenlijk een compleet bizar standpunt en volkomen in strijd met de wettekst en de parlementaire behandeling. Het lijkt dat de wisseling van baasjes de Belastingdienst niet echt goed doet. Het volledige beleid leggen we u graag uit tijdens één van onze workshops.

 

16 maart 2014
Belastingdienst moet standpunt onderbouwen

Met nog iets meer dan 9 maanden te gaan tot de datum waarop de toepassing van de WKR verplicht wordt, blijft het angstvalig stil vanuit Den Haag. Ook geen besluiten over de werkkostenregeling door de kennisgroep. Althans geen officiële. Soms druppelt er wel wat door, zoals bij de bonussen, eindjeaarsuitkeringen en dergelijke. Rode draad is dat deze tot € 2.400 per jaar per werknemer in de vrije ruimte mogen worden ondergebracht. De Belastingdienst vergeet dat zij moet motiveren waarom er daar boven een probleem is. Daar zullen de rechters wel aan herinneren.

Ook het standpunt dat de Verklaring omtrent gedrag "in de vrije ruimte moet" zal men nader moeten motiverenterwijl deze als gegoten past binnen de definitie van intermediaire kosten..
Ons advies: neem geen genoegen met ongemotiveerde standpunten van de Belastingdienst. Vraag om een motivering.

 

26 januari 2014
Geen cassatie tegen uitspraak vergoeden dubbele huisvesting
Wat betekent dat onder de werkkostenregeling?

Werkgever X stelt projectmanagers ter beschikking voor IT-gerelateerde projecten. Het werk door de managers wordt doorgaans uitgevoerd bij de klant. De duur van de opdrachten varieert. Tijdens een boekenonderzoek bleek onder meer dat een werknemer meer dan twee jaar een huisvestingsvergoeding had gekregen. De tweejaarstermijn geldt volgens X per tewerkstelling en niet voor de gehele dienstbetrekking. De inspecteur is het daarmee niet eens en handhaaft zijn naheffingsaanslagen LH over 2009. Het Gerechtshof Den Haag (22mei 2013, nr. 12/00338) stelt vast dat uit de wettekst niet volgt of de tweejaarsperiode per opdracht of tewerkstelling geldt of in zijn totaliteit over iemand zijn dienstbetrekking. Wel is af te leiden dat er een verband moet zijn tussen de vergoeding en een periode van ten hoogste twee jaren. Het hof oordeelt dat iemand die tijdens zijn dienstbetrekking verschillende keren komt te staan voor het maken van kosten van dubbele huisvesting ter zake van de dienstbetrekking, elk van die keren die kosten onbelast kunnen worden vergoed voor een periode van maximaal twee jaren. De staatssecretaris gaat niet in cassatie. Lees hier verder.

 

22 januari 2014
Belastingdienst lijkt beleid te hebben over bonussen in de vrije ruimte
BDO heeft weer een goedkeuring ontvangen over het onderbrengen van bonussen in de vrije ruimte. Dit maal ging het om bonussen tussen de € 50 en € 250. In de brief merkt de Belastingdienst op dat de bonus maximaal € 2.400 per jaar mag bedragen. Dat horen we de laatste tijd vaker. Er lijkt dus een soort van beleid te zijn, al is dit niet gepubliceerd. Meer informatie over deze en andere ontwikkelingen binnen de WKR bespreken wij uitvoerig tijdens de nieuwe workshops waarover u aan de rechterzijde meer kunt lezen.
Interessant voor degenen die over 11 maanden (!) willen (of moeten) overstappen maar ook voor bijvoorbeeld werkgevers uit de sectoren bouw, horeca, uitzend, transport en andere productiesectoren waarvoor overstappen in 2014 gunstig is.


10 januari 2014
Financiën komt belofte aan Tweede Kamer niet na
Tijdens de parlementaire behandeling beloofde staatssecretaris Weekers van Financiën plechtig dat "voor het eind van het jaar de Kamer geïnformeerd zou worden over de werkkostenregeling". Tenzij het naar de vertrouwenscommissie is gezonden, heeft de staatssecretaris weer eens gejokt. Enige reactie van de Tweede Kamer ontbreekt helaas ook. Zo moeilijk is het toch allemaal niet. Of wel?
Bezoek onze workshops De werkkostenregeling 2015: 2 sporen en u weet er alles van. Vanaf volgende week te boeken via www.bdo.nl/alp.

16 november 2013
DBDD: Tot € 200 per maand eindhefingsbestanddeel

De Belastingdienst Draait Door. Op de Intermediardagen in Egmond aan Zee stelt de Belastingdienst dat er per werknemer € 200 per maand in het forfait kan / als eindhefingsbestanddeel kan worden aangewezen.
Met deze € 200 wordt gerefereerd aan de "oude eindheffingsregels". Eenmalig € 2400 mag niet, zo begrijpen wij van een bezoeker. Dat is dan ook het enige dat wij hiervan begrijpen.

 

12 november 2013
Belastingdienst: bonussen mogen in het forfait, maaar
.....
De Belastingdienst lijkt dan toch overstag. Op de website van BDO valt te lezen dat bonussen toch als eindheffingsbestanddeel kunnen worden aangewezen. De Belastingdienst zou de Belastingdienst niet zijn als men toch weer krampachtig wat bizarre voorwaarden aan de "goedkeuring" koppelt.

 

12 november 2013|
Vakbondscontributie verplicht in forfait?

In het kader van de overstap op de werkkostenregeling schrapte een werkgever in de betonindustrie de fietsregeling en de cafetariaregeling voor vakbondscontributie. Volgens de vakbond (CNV) mag dat niet. In de CAO staat namelijk: "Op verzoek van de werknemer zal de werkgever de door de werknemer betaalde jaarlijkse vakbondscontributie vie het brutoloon in november/december, conform de regeling "fiscaal voordelige vakbondscontributie". zolang deze fiscale regeling van kracht is.

Een arbitrair standpunt, nu er geen (bijzondere) fiscale regeling meer is.

 

11 oktober 2013
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs vraagt om snelle duidelijkheid werkkostenregeling
Aan de website van de orde ontlenen wij het volgende bij het commentaar op het Belastingplan 2014:
"De Orde geeft in overweging om zo snel mogelijk – maar in elk geval vóór 1 januari 2014 – definitieve duidelijkheid te geven over de uiteindelijke vormgeving van de werkkostenregeling, zodat alle partijen (dat wil zeggen werkgevers, softwareontwikkelaars en de Belastingdienst) voldoende tijd hebben om uiterlijk per 1 januari 2015 de overstap naar de werkkostenregeling te maken."

Uiteraard kunnen wij dit alleen maar onderschrijven.

 

2 oktober 2013
Circulaire Binnenlandse Zaken: Verklaring omtrent gedrag is loon
De waarheid weten over de WKR? Nu tijdelijk workshops met gratis scan!
Op 30 september is in de Staatscourant een circulaire geplaatst waarin wordt aangegeven hoe het Rijk omspringt met de werkkostenregeling. Er staan wat rare dingen in. De overheidsorganen dragen de vrije ruimte aan elkaar over en daarbij zou het gaan om verschillende inhoudingsplichtigen. Tenzij we de regelgeving omtrent het toepassen van de werkkostenregeling binnen concernverband hebben gemist, is dit klinkklare onzin. Dus. Ons oog viel echter op een andere passage van de circualiare waarin is aangegeven dat de Verklaring omtrent gedrag (VOG) onder de werkkostenregeling loon vormt en in de vrije ruimte moet / kan worden ondergebracht. Welke fiscale autoriteit dit heeft aangegeven, staat niet vermeld. Wij delen deze mening dan ook niet helemaal. Naar onze mening is zeker zo verdedigbaar dat de kosten van de VOG zijn aan te merken als intermediaire kosten.

Alles weten over de werkkostenregeling? Bezoek dit jaar nog één van onze workshops en wij scannen gratis uw arbeidsvoorwaarden en geven uw advies over de huidige WKR en de "nieuwe". Overstappen per 1 januari 2014 kan voordelig zijn. Want de huidige WKR pakt soms beter uit dan de nieuwe.

 

2 oktober 2013
Bonussen en de WKR: dat moet kunnen

De Belastingdienst blijft moeilijk doen over het onderbrengen van bonussen en dergelijke in de WKR. Naar onze mening geheel ten onrechte. Dat is volgens ons ook de reden waarom in de Verkenning is aangegeven dat de antimisbruikbepalingen zullen worden aangepast. Wie bonussen nu fiscaal voordelig wil uitkeren kan dat tot die tijd naar onze mening dan ook gewoon doen. Hulp nodig bij de discussie met de Belastingdienst? Wij helpen graag.

 

21 september 2013
Al het nieuws en lekker wakker worden?
Het gevoel dat u niet alles weet wat u zou moeten weten over de loonheffingen, de sociale verzekeringen, het arbeidsrecht en de oudedagvoorzieningen? Bezoek dan de Landelijke Actualiteitendagen. Alles over het noodzakelijkheidscriterium, alle loonkostensubsidies op een rij, de veranderingen in de ziektewet, het afschaffen van de stamrechtvrijstelling, de jurispurdentie rond het personeelsfonds en veel en heel veel meer. De meest informatieve dag in haar soort, de goedkoopste, in de regio en op luxe en in omvang bescheiden locaties. Plus de kans om nog lekkerder wakker te worden met een Philips wake up light. De Actualiteitendagen: dan bent u totaal uitgerust.

 

21 september 2013
Financiën werkt aan werkkostenregeling
Tijdens Prinsjesdag viel alleen te lezen dat de verplichte invoering van de werkkostenregeling is uitgesteld tot 1 januari 2015. Niets nieuws. De ambtenaren schijnen momenteel wel al druk bezig te zijn met de nieuwe werkkostenregeling die als fundament het noodzakelijkheidscriterium gaat krijgen. De nieuwe regels gaan dan op zijn vroegst in 2015 in. Tot die tijd blijft de “oude” werkkostenregeling gelden. De huidige WKR kan soms een stuk voordeliger zijn dan de nieuwe, ondanks enkele verbeteringen. Tijdens de workshops staan we natuurlijk stil bij alle nieuwe (en oude) voor- en nadelen.

 

2 september 2013
Staatssecretaris geeft antwoord op vragen afkoop vakantiedagen
Maar vergeet Werkkostenregeling. . .?

De staatssecretaris van Financiën heeft antwoord gegeven op de vragen vanuit de Tweede Kamer of het mogelijk is vakantiedagen tegen een gunstig(er) te laten afkopen. De staatssecretaris reageert hier afwijzend op, zoals verwacht. De argumenten zijn soms wat vreemd: werknemers zouden bijvoorbeeld de gelden mogelijk niet gaan uitgeven maar gaan sparen. Net alsof dat bij het vrij laten vallen van het spaarloon niet is gebeurd. . .

De staatsscretaris vergeet te melden dat de afkoop onder de werkkostenregeling onbelast kan zijn, als de afkoopsom als eindheffingsbestanddeel wordt aangewezen. Een gemiste kans? Of zou de Belastingdienst dat onegebruikelijk vinden?

Alles weten over de ontwikkelingen op het gebied van de loonheffingen en / of de werkkostenregeling? Bezoek de workshop en / of de Landelijke Actualiteitendagen.

 

 


27 augustus 2013

Vrijgestelde vergoeding voor dubbele huisvesting en tweejaarstermijn:

niet per dienstbetrekking maar per “project”

De mogelijkheid om de kosten van dubbele huisvesting te vergoeden op grond van artikel 15b, eerste lid, aanhef en letter i, van de Wet op de loonbelasting 1964 is niet beperkt tot twee jaar per dienstbetrekking maar tot twee jaar per gebeurtenis waarin het vergoeden van die kosten noodzakelijk is in verband met werkzaamheden buiten de oorspronkelijke woonplaats.

Dit besliste Hof Den Haag in een recentelijk gepubliceerde uitspraak die betrekking had op de “oude” wettekst.

Onder de werkkostenregeling is deze bepaling vervallen. De bepaling zag / ziet naar onze mening niet zozeer op de situatie waarin de werknemer bijvoorbeeld regelmatig op een kortdurend tijdelijk project werkzaam was of een zakenreis maakte, maar op de situatie waarin de werknemer bijvoorbeeld als gevolg van een bedrijfsverplaatsing of overplaatsing om wat voor reden dan ook nog tijdelijk zijn oude woning aanhield en (dichter) bij zijn nieuwe vaste werkplek ook een woonplek had. Dan mocht de werkgever gedurende maximaal twee jaren die dubbele huisvesting belastingvrij vergoeden.

Onder de werkkostenregeling is er alleen een vrijstelling voor dubbele huisvesting als er sprake is van ander tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking. Die vrijstelling geldt in beginsel niet als er sprake is van een vaste arbeidsplek, behalve in de wettelijke proeftijd, maar ziet met name op de ambulante werknemer, de werknemer op zakenreis, de tijdelijk gedetacheerde werknemer en de werknemer die op een project werkzaam is.

Of er sprake is van een definitieve overplaatsing van de werknemer of dat de werknemer tijdelijk wordt gedetacheerd / op een project wordt geplaatst, luistert onder de werkkostenregeling dus een stuk nauwer, zo lijkt het. In de Hofuitspraak was er sprake van werknemers die bij klanten op projectbasis werkzaam waren waarbij de duur van de werkzaamheden op voorhand niet vaststond.  Feitelijk een situatie die naar onze mening onder de werkkostenregeling ook nog (naast de vrije ruimte) belastingvrij te vergoeden is.

Onder de oude regeling gold dat als er sprake was van een onzekere situatie over het bestaan van de dienstbetrekking, zoals bijvoorbeeld bij bewindslieden, de huisvestingskosten ook belastingvrij konden worden vergoed tot maximaal twee jaar. Dat lijkt ons onder de werkkostenregeling niet meer te kunnen.  Al blijkt de staatssecretaris van Financiën met het laten vervallen van de bepaling in artikel 15b met name het oog te hebben op het schrappen van de vrijstelling van huisvestingskosten bij “permanente werkzaamheden buiten de woonplaats”. Maar wat is permanent?  En een andere bijzonderheid is dat met het schrappen van artikel 15b ook de wettelijke tweejaarstermijn is komen te vervallen. Wij verwachten dan ook dat de reikwijdte van de vrijstelling van huisvestingskosten onder de werkkostenregeling tot de nodige discussie zal gaan leiden.

Als een werkgever kosten van dubbele huisvesting vergoed of wil vergoeden in andere situaties dan bij een tijdelijk project, dienstreis en dergelijke, schakel dan een specialist in om de situatie te beoordelen.
Of bezoek de Landelijke Actualiteitendagen, het scherpst geprijsde en meest informatieve evenement in haar soort.

 

27 augustus 2013.
Personeelsfonds biedt direct al voordelen, maar zorgvuldigheid is noodzaak

Via een personeelsfonds (of personeelsvereniging) kunnen werknemers op een fiscaal vriendelijke manier een cadeau ontvangen, bijgestaan worden in extra huishoudelijke kosten of op personeelsreis gaan. Uitkeringen en verstrekkingen uit zo’n personeelsfonds zijn als aan enkele voorwaarden is voldaan namelijk onbelast. Een van de voorwaarden is dat de werkgever in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de verstrekking of vergoeding niet meer in het fonds mag hebben gestort dan de werknemers.  

Een personeelsfonds hoeft echter niet al vijf of meer (kalender)jaren te hebben bestaan alvorens uit het fonds belastingvrije uitkeringen en verstrekkingen kunnen worden gedaan. De Hoge Raad heeft dit bepaald. Naast de overige voorwaarden (onder meer dat werknemers mogen geen belastingvrije aanspraak hebben op een uitkering of verstrekking en er mag geen sprake zijn van een uitkering of verstrekking die betrekking heeft op ziekte, invaliditeit, overlijden of bevalling) geldt volgens de  Hoge Raad slechts dat de werkgever “tussen moment van oprichting van het fonds en het kalenderjaar waarin de uitkeringen en / of verstrekkingen plaatsvinden niet meer heeft bijgedragen dan de werknemers”.

Uiteraard juichen wij het arrest ten zeerste toe. De fondsenvrijstelling kan een werkgever (en werknemer) extra voordelen brengen, zeker onder de toepassing van de werkkostenregeling. Echter het arrest roept ook vragen op. De formulering van de Hoge Raad suggereert dat voor de beoordeling of de uitgaven en verstrekkingen onbelast zijn, bijdragen in dat zelfde kalenderjaar niet van belang zijn. Dus zou de werkgever ook door hoge stortingen in dat jaar via het fonds belastingvrije uitkeringen kunnen doen toekomen aan de werknemers.

Echter het op dezelfde datum gewezen ander arrest lijkt daar een stokje voor te steken. In dat arrest oordeelt de Hoge Raad dat wil de vrijstelling van toepassing zijn, de werknemer niet alleen symbolische bijdragen (laat dus staan geen?) moet hebben verricht, en “de fondsenvrijstelling van toepassing is indien de uitkeringen uitsluitend of voor een belangrijk deel worden gedaan door werknemers zelf bijeengebrachte gelden”.

Beide arresten in samenhang bezien, onderschrijven ons standpunt dat de fondsenvrijstelling de werkgever en werknemer financiële voordelen kan bieden en het beslag op de fiscale vrije ruimte onder de werkkostenregeling kan beperken. Maar ook dat er zorgvuldig gehandeld dient te worden.

Tijdens de Landelijke Actualiteitendagen wordt bij deze arresten en al het andere belangrijke loonheffingnieuws uit 2013 uiteraard stil gestaan.

 

21 juni 2013
Wakker worden met een Philip's Wake up light?
Bezoek de Landelijke Actualiteitendagen Loon- & Premieheffing
De inschrijvingen voor de Landelijke Actualiteitendagen Loon- & Premieheffing zijn al weer gestart. De dagen vinden in het najaar plaats verspreid over het land op de best mogelijke locaties. De dagen zijn niet alleen de meest informatieve, best verzorgde maar ook nog eens de goedkoopste in zijn soort. En wie vroeg inschrijft kan een Philips Wake up light winnen. Waarom? Lees hier meer.

 

20 juni 2013
Ook ACTAL omarmt het noodzakelijkheidscriterium
Ook ACTAL (het orgaan dat de regering adviseert omtrent adminisratieve lasten van regelgeving) omarmt ook het noodzakelijkheidscriterium. De kans dat het criterium dan ook het uitgangspunt wordt van het nieuwe loonbegrip is dan ook zeer groot (en dat lijkt een understatement).
Nu is het afwachten op geluiden van het ministerie die dit bevestigen. Het totale advies van ACTAL leest u hier.

Alles weten over de werkkostenregeling? Bezoek of boek dan een workshop. In de zomermaanden extra voordelig!

23 april 2013
Wat is het noodzakelijkheidscriterium?
Van verschillende kanten bereiken ons verzoeken over de Verkenning. Bijvoorbeeld wat er nu verstaan moet worden onder het noodzakelijkheidscriterium. Wij gaan deze vragen beantwoorden. Het antwoord over het noodzakelijkheidscriterium treft u hier aan.

9 april 2013
Internetconsultatie WKR  geeft duidelijke richting aan
De internetconsultatie die het ministerie van Financiën is gestart, wijst duidelijk in welke richting Financiën wil dat de werkkostenregeling zich ontwikkelt.

Het noodzakelijkheidscriterium moet er komen. Alleen de vraag of er open normen komen of meer detailregelingen staat nog een beetje ter discussie.

Wij verwachten dat het (weer eens) een mix wordt. Wie mee wil doen aan de internconsultatie kan terecht op http://www.internetconsultatie.nl/werkkostenregeling. De nieuwe spelregels die het ministerie in gedachten heeft,  worden uiteraard ook uitgebreid besproken tijdens de nieuwe workshops. Deelnemers kunnen na de workshop tips en adviezen krijgen met betrekking tot (de ontwikkeling van) hun eigen voorwaarden.
Wachten op de resultaten van de consultatie is niet (altijd) verstandig. Voor een aantal werkgevers is de werkkostenregeling sowieso voordelig. Een goede inventarisatie nu, rekening houdend met de gedachten die het ministerie heeft, scheelt straks veel tijd.


22 maart 2013
De werkkostenregeling blijft, maar wordt verbeterd: Nieuwe uitgebreide workshops.
Staatssecretaris Weekers van Financiën is stellig: de werkkostenregeling is er en blijft. Een terugkeer naar de oude regels is "not done". Wel wordt de werkkostenregeling verbeterd en gaat de werkkostenregeling pas vanaf 2015 voor iedereen verplicht gelden.

De verbeteringen betreffen onder meer aanpassingen van het loonbegrip en enkele administratieve verbeteringen.
Ook heeft de staatssecretaris het licht gezien met betrekking tot personeelskortingen, deze zullen nagenoeg zeker weer deels onbelast worden. Andere aanpassingen, zoals een sectorgebonden forfait wijst hij nadrukkelijk af.
De documenten (brief aan de Tweede Kamer, toelichting en Verkenning treft u hier aan.

De definitieve veranderingen worden pas in het najaar bekend gemaakt. Dat is een beetje jammer, maar aan de hand van de verkenning valt goed op te maken welke richting de staatssecretaris inslaat en de meeste aanpassingen zijn zelfs uitgebreid beschreven.

Wilt u alles weten over de "nieuwe" werkkostenregeling, bezoek dan de vernieuwde uitegebreide workshops. Want u kunt al veel doen om straks goed over te stappen op de werkkostenregeling. Ook voor degenen die al zijn overstapt zijn de workshops natuurlijk interessant, want voor hen verandert er ook natuurlijk het nodige. Deelnemers aan onze eerdere workshops bieden wij aantrekkelijke kortingen.

 

20 maart 2013
Samenhang 16% eindheffingsregeling en werkkostenregeling: voordeel
De animo voor de werkkostenrgeling is nog niet zo groot. Financiën schat dat zo'n 20% van de werkgevers pas is overgestapt. Toch is dat wat vreemd. Feit is dat voor een aantal werkgevers de werkkostenregeling fout uitpakt, bijvoorbeeld vaak in de retailsector. Echter voor andere werkgevers, waaronder ook werkgevers uit de 80% die niet zijn overgestapt, kan de werkkostenregeling ook voordelen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te eindheffen, of door belaste bonussen om te zetten in geheel onbelaste bonussen. Maar ook werkgevers die geconfronteerd worden met de 16% eindheffing over hoge lonen kunnen (konden) gebaat zijn bij een overstap. Eindheffingsbestanddelen tellen namelijk niet mee bij het bepalen van het loon van een werknemer.

Dat laat onverlet dat het verstandig is voor werkgevers om bezwaar aan te tekenen tegen (een deel van) de eindheffing omdat die mogelijk in strijd is met het EVRM.

Alles weten over de werkkostenregeling en de samenhang met andere regels? Bezoek de workshops. Voor meer informatie: www.bdo.nl/alp.

 

8 maart 2013
Werkgevers krijgen meer voorbereidingstijd / loonbegrip wordt aangepast
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën dat werkgevers een jaar extra krijgen om zich voor te bereiden op de werkkostenregeling. De regeling wordt pas vanaf 2015 verplicht. Daarnaast wil Weekers kijken of het loonbegrip zo kan worden aangepast dat de nihilwaarderingen voor zaken die men voor het werk nodig heeft niet (alleen) geldt als deze op de werkplek worden gebruikt maar meer in het algemeen als deze noodzakelijk zijn om het werk te verrichten.

Veel werkgevers hebben de tijd ook hard nodig zo blijkt uit onze ervaring. Maar ze zullen dan niet op hun lauweren moeten gaan rusten, want zoals wij eerder aangaven, de werkkostenregeling zal niet worden afgeschaft. Wat de wijzigingen die er aan komen te betekenen hebben, kunt u te weten komen tijdens onze workshops over de werkkostenregeling. U kunt de workshop ook inhouse op maat laten verzorgen. Meer informatie over de workshops en de unieke BDO Overtsapservice kunt u vinden op www.bdo.nl/alp.

 

27 februari 2013
Uitstel behandeling WKR

De behandeling van de evaluatie van de werkkostenregeling in de Tweede Kamer is uitgesteld tot 27 maart. Tot dan zal ook onduidelijk blijven of de verplichte ingangsdatum wordt verschoven.

 

12 februari 2013
Werkkostenregeling.net weer helemaal up to date.

Na wat technische problemen is werkkostenregeling.net weer helemaal geactualiseerd.

 

12 februari 2013
Uitstel verplichte invoering werkkostenregeling?

Het lijkt er op dat de verplichting om de werkkostenregeling in te voeren, wordt verschoven naar 2016. Verschillende bronnen bevestigen dit. VVD en PvdA ondersteunen dit plan. Overigens wordt hardnekkig ontkend dat dit ook afstel zou kunnen betekenen.

De komende dagen zal duidelijk worden of dit uitstel ook zal gebeuren.


De werkkostenregeling kent inderdaad nogal wat blinde vlekken. Maar of het zo'n goed idee is om de overgangsregeling met maar liefst twee jaar te verlengen? Je zou toch zeggen dat de ambtenaren wat sneller zouden kunnen handelen. Nu blijven de blinde vlekken voor degenen die al zijn overgestapt nog langer gelden. Wij hopen dan ook dat Financiën wat voortvarender aan de slag gaat en snel met de aanpassingen komt. Dan kunnen werkgevers zich beter voorbereiden op de overstap. Want zoals wij al eerder stelden. De werkkostenregeling is voor een groot deel van de werkgevers niet het probleem, maar de overstap.

Voor werkgevers betekent een eventueel uitstel dat zij meer voorbreidingstijd hebben. Desondanks raden wij hen aan zich zo snel mogelijk te verdiepen in de werkkostenregeling. Temeer omdat wij constateren dat de werkkostenregeling voor een groot deel van de werkgevers ook nu al interessant is. Met of zonder blinde vlekken.

Meer inzicht in de werkkostenregeling? Kijk eens op www.bdo.nl/alp voor de unieke overstapservice van BDO en het uitgebreide dienstenpakket.

 

12 februari 2013
Vergoedingen Reisbesluit Binnenland / Buitenland ook in 2013 onbelast

Uit het Handboek Loonheffingen maken we op dat de vergoedingen die ambtenaren ontvangen als zij op dienstreis zijn, ook in 2013 onbelast blijven. Eind 2013 worden de vergoedingen opnieuw bezien.

Wij kunnen dit niet helemaal plaatsen. Voor werkgevers die bij deze vergoedingen plegen aan te sluiten is dit natuurlijk een goede zaak. Maar heeft er nu een steekproef plaats gevonden? Zo ja, wat zijn de resultaten daarvan? Raar. Maar ja er gebeuren wel meer rare dingen. Waarom krijgen de Belastingdienstambtenaren bijvoorbeeld een Ipad terwijl zij die niet (voldoende) zakelijk gebruiken (de waarde wordt immers in het forfait ondergebracht). Wij dachten dat er bezuinigd moest worden. . .

 

12 december 2012
Belastingtelefoon en BIG 4 kantoor worstelen met werkkostenregeling
Wie de Belastingtelefoon belt, wordt niet vrolijker over de werkkostenregeling. De Belastingtelefoon stelt bijvoorbeeld dat loonsverlagingen als gevolg van een voorafgaand aan de overstap gedane ruil (bijvoorbeeld fiets voor inleveren salaris) in het forfait moeten worden ondergebracht. Klinkkare onzin en eigenlijk ook beschamend. Echter ook in een advies van een BIG 4 kantoor lezen wij bijvoorbeeld dat werkgeversbijdragen aan een personeelsfonds in het forfait thuis horen. Zorgwekkend vinden wij dat.

Wilt u een kennisvoorsprong hebben en meer weten over de werkkostenregeling?

Bezoek dan onze nieuwe workshops die in 2013 gaan draaien.

 

15 november 2012
Werkkostenforfait: 1,5%
Het werkkostenforfait gaat in 2013 naar 1,5% en dus niet zoals beloofd naar 1,6%. Dit is geregeld in het Belastingplan 2013. De verhoging van 1,4% naar 1,5% is een sigaar uit eigen doos. Door de Wet Uniformering Loonbegrip daalt immers het fiscale loon.

 

24 oktober 2012
Evaluatie Werkkostenregeling, wassen neus?

De lang verwachte evaluatie van de werkkostenregeling is er eindelijk. De evaluatie is zoals we eigenlijk ook wel verwacht hadden een beetje een teleurstelling. De resultaten zijn op een aantal punten niet te rijmen met de geluiden die wij uit de praktijk vernemen.

De belangrijkste bevindingen:

 • De systematiek van de WKR is goed, maar de regeling wordt nog beperkt toegepast.
  Dit laatste is een gegeven en stemt overeen met onze ervaringen. Of aan de systematiek niet het nodige valt te verbeteren wagen wij te betwijfelen.
 • De belangrijkste redenen waarom de WKR nog niet op grote schaal wordt toegepast zijn:
  - Onbekendheid met de regeling;
  - Het gebrek aan (verwachte) administratieve lastenverlichting;
  - Het ontbreken van de noodzaak om over te stappen.
  Ongeveer een derde van de werkgevers is onbekend met de werkkostenregeling en / of werkgevers verwachten dat hun accountant het wel oplost. Beide “feiten” zijn zorgwekkend nu de werkkostenregeling over iets meer dan een jaar door iedere werkgever moet worden toegepast. Met name omdat (zij het niet voor iedere werkgever) niet zozeer de werkkostenregeling zelf vervelend is, maar de overstap.
 • De forfaitaire ruimte (nu 1,4%, vanaf 2013 1,6%) wordt als voldoende ervaren.
  Zo’n 80% van de werkgevers zou voldoende hebben aan de forfaitaire ruimte. Door de verhoging van het forfait zou dat percentage mogelijk nog stijgen. De sector niet zakelijke dienstverlening zou de enige sector zijn die macro een tekort aan vrije ruimte heeft. Uit ervaring weten wij dat ook bedrijven waarbij het geven van personeelskortingen aan hun personeel als belangrijke arbeidsvoorwaarde geldt, het forfait als (veel) te beperkt ervaren. Blijkbaar vallen die niet in een bepaalde sector in te delen.
 • Ruim de helft van de werkgevers die nu een fietsplan of fitnessplan hebben zegt dit onder de WKR voort te zetten.
  Eigenlijk vinden wij dit de meest schokkende passage uit de evaluatie. Dit impliceert dat zelfs een deel van de werkgevers die kennis heeft van de WKR, geen afstand kan doen van de verouderde fiscale regels en doel en strekking van de WKR blijkbaar niet op waarde weet te schatten.

Evaluatie Werkkostenregeling, wassen neus?

De lang verwachte evaluatie van de werkkostenregeling is er eindelijk. De evaluatie is zoals we eigenlijk ook wel verwacht hadden een beetje een teleurstelling. De resultaten zijn op een aantal punten niet te rijmen met de geluiden die wij uit de praktijk vernemen.

De belangrijkste bevindingen:

 • De systematiek van de WKR is goed, maar de regeling wordt nog beperkt toegepast.
  Dit laatste is een gegeven en stemt overeen met onze ervaringen. Of aan de systematiek niet het nodige valt te verbeteren wagen wij te betwijfelen.
 • De belangrijkste redenen waarom de WKR nog niet op grote schaal wordt toegepast zijn:
  - Onbekendheid met de regeling;
  - Het gebrek aan (verwachte) administratieve lastenverlichting;
  - Het ontbreken van de noodzaak om over te stappen.
  Ongeveer een derde van de werkgevers is onbekend met de werkkostenregeling en / of werkgevers verwachten dat hun accountant het wel oplost. Beide “feiten” zijn zorgwekkend nu de werkkostenregeling over iets meer dan een jaar door iedere werkgever moet worden toegepast. Met name omdat (zij het niet voor iedere werkgever) niet zozeer de werkkostenregeling zelf vervelend is, maar de overstap.
 • De forfaitaire ruimte (nu 1,4%, vanaf 2013 1,6%) wordt als voldoende ervaren.
  Zo’n 80% van de werkgevers zou voldoende hebben aan de forfaitaire ruimte. Door de verhoging van het forfait zou dat percentage mogelijk nog stijgen. De sector niet zakelijke dienstverlening zou de enige sector zijn die macro een tekort aan vrije ruimte heeft. Uit ervaring weten wij dat ook bedrijven waarbij het geven van personeelskortingen aan hun personeel als belangrijke arbeidsvoorwaarde geldt, het forfait als (veel) te beperkt ervaren. Blijkbaar vallen die niet in een bepaalde sector in te delen.
 • Ruim de helft van de werkgevers die nu een fietsplan of fitnessplan hebben zegt dit onder de WKR voort te zetten.
  Eigenlijk vinden wij dit de meest schokkende passage uit de evaluatie. Dit impliceert dat zelfs een deel van de werkgevers die kennis heeft van de WKR, geen afstand kan doen van de verouderde fiscale regels en doel en strekking van de WKR blijkbaar niet op waarde weet te schatten.

 Nog geen of onvoldoende kennis van de werkkostenregeling? Bezoek nu de nieuwe serie workshops.

 

9 september 2012
Werkkostenforfait dus naar 1,6%, evaluatie laat op zich wachten
Het Belastingplan 2013 bevat het nodige nieuws (met name natuurlijk met betrekking tot de reiskosten, de afdrachtvermindering onderwijs en de pensioenregelgeving). Maar voor wat betreft de werkkostenregeling verandert er dus weinig. Alleen de beloofde verhoging van het forfait naar 1,6% wordt geregeld. Intussen wachten we met spanning de evaluatie af. Waarom de uitkomsten daarvan op zich laten wachten is een raadsel.

Wilt u alles weten over alle nieuwe regelgeving op het gebied van de loonheffingen, de sociale zekerheid, arbeidsrecht en pensioen? Bezoek dan de Landelijke Actualiteitendagen. Eindelijk aan de slag met de werkkostenregeling? De workshops lopen tot eind dit jaar door. Zowel de open als de inhouse workshops.

 

9 juli 2012 Hoofdlijnen nieuwe reiskostenregels: ook invloed op WKR
De gedachten van staatssecretaris Weekers over de nieuwe reiskostenregeling zijn nog wat vaag en onuitgewerkt. Maar dat ze in samenhang zullen worden bezien met de werkkostenregeling staat buiten kijf. Lees hier wat de staatssecretaris daarover aan de Tweede Kamer meldt. In onze workshops na de zomer zullen wij hier utgebreid aandacht aan gaan besteden. Net als op de Landelijke Actualiteitendagen.

 

24 juni 2012
Werkgevers die zijn overgestapt hebben geen (minder) last van heffing hoge lonen
Ook voor de ambtenaren van het Ministerie van Financiën is het nog even wennen met de werkkostenregeling. In het wetsvoorstel dat de extra heffing voor de hoge lonen regelt, is bepaald dat alleen loon waarover op de reguliere wijze loonbelasting moet worden berekend, meetelt. Loon dat onder is gebracht in de vrije ruimte of waarover de eindheffing is toegepast, telt niet mee. Meer weten over het Lenteakkoord en de gevolgen voor de werkkostenregeling? Bezoek dan onze zomer workshops in juli. Kunt u na de vakantie meteen aan de slag.

 

22 juni 2012
Nieuwe vriend: De Intentie
Reïntegratie? De Intentie is een rust en herstelboerderij waar je kunt bijkomen en laten behandelen van alles wat je is overkomen. Dit kan zijn, stress, burn-out, emotionele of psychische klachten. Natuurlijk niet te vergeten de lichamelijke klachten. Lees verder op onze vriendenpagina.


22 juni 2012
Heroverdenking snoeien reiskosten
Het schrappen van de mogelijkheid reiskosten onbelast te vergoeden staat ter discussie. Het Ministerie van Financiën overlegt met diverse partijen over alternatieven.

16 mei 2012
Alleen streep door reiskostenvergoedingen woning-werk
Alleen de reizen van de woning naar de vaste arbeidsplaats(en) kunnen vanaf 2013 niet meer onbelast worden vergoed.
Zakelijke reizen wel nog steeds. Enerzijds uiteraard heuglijk maar aan de andere kant maakt dit het er niet makkelijker op. Wij gaan we vanuit dat voor de afbakening de oude regels weer van stal worden gehaald: het twintig dagen criterium. Dat betekent dat er goed gekeken dient te worden naar het reispatroon. Tijdens de workshops en de Actualiteitendagen zullen wij hier extra aandacht aan besteden.

12 mei 2012
Antwoord voor bedrijven: zakelijke reizen blijven onbelast

We weten niet meer precies wat we er mee aan moeten. Op de overheidssite staat over de begrotingsmaatregelen van april: De belastingvrije reiskostenvergoeding voor zakelijke ritten blijft bestaan.

Wij hopen het te hopen. Maar we zijn uiteraard benieuwd naar de wetsvoorstellen. Overigens wordt het nog "lachen" als alle ritten straks niet meer onbelast kunnen of niet meer belastingvrij vergoed kunnen worden.
Denk bijvoorbeeld aan de pizzakoerier op de brommer van de zaak of de taxichauffeur. Zijn ook hun ritten straks belast? Wij wensen de ambtenaren van Financiën een doordachte zomer toe.

Tijdens de Actualiteitendagen in het najaar komen de dan bekende maatregelen en gevolgen daarvan natuurlijk uitdrukkelijk aan de orde. Ook in de workshops De werkkostenregeling van start tot finish staan we uiteraard stil bij de gevolgen die dit heeft voor de werkkostenregeling.

 

2 mei 2012
Reiskosten in verhoogd forfait en altijd bijtelling auto
Zoals het er nu naar uitziet is er onder de werkkostenregeling geen gerichte vrijstelling meer voor reiskosten. Deze kunnen alleen nog via het forfait onbelast worden vergoed. Het forfait wordt verhoogd. Daarvoor is 600 miljoen euro uitgetrokken. Dat zou een verhoging van het forfait betekenen van 0,6% waardoor het dus zou stijgen naar 2,2%. Een ander aspect uit het begrotingsakkoord betreft de auto van de zaak. Geleidelijk zal de bijtelling gaan gelden ook als de auto niet privé wordt gebruikt. Kijk hier voor meer informatie.
Het afschaffen van de mogelijkheid reiskosten onbelast te vergoeden zou al gaan gelden met ingang van 2013. Niet duidelijk is wat de mogelijkheden zullen zijn voor werkgevers die nog niet zijn overgestapt. Mogelijk wil men overstappen aantrekkelijker maken en krijgen deze werkgevers geen compensatie.

25 april 2012
Top 10 Misverstanden over de werkkostenregeling

Er bestaan nogal wat misverstanden over de werkkostenregeling. De top 10 leest u hier. Sinds de val van het kabinet kan hier nog aan worden toegevoegd dat een nieuw kabinet de werkkostenregeling zal afschaffen (ligt niet voor de hand). Wel zou de verhoging van het forfait in 2013 van 1,4% naar 1,6% wel eens worden heroverwogen, alsmede dat de kilometervergoeding verlaagd zal worden (tijdens de Catshuisbesprekingen werd voorgesteld de vergoeding van € 0,19 te verlagen naar € 0,14).25 april 2012

Inschrijvingen Actualiteitendagen 2012 begonnen: win 3 fietsen!
De inschrijvingen voor de Landelijke Actualiteitendagen 2012 zijn van start gegaan. De beste inhoud, de beste locaties en de beste prijs. En dan ook nog eens de kans om maar liefst 3 fietsen te winnen. Kijk op www.bdo.nl/alp.

 

20 april 2012
Nieuwe standpunten Belastingdienst
De verschillende eenheden van de Belastingdienst lijken overleg te hebben gevoerd over een aantal aspecten van de werkkostenregeling. Over loon in natura onder meer. Als de werknemer een gebruikt goed van de werkgever krijgt of koopt, is niet (altijd) de (oorspronkelijke) factuurwaarde van belang maar dient het goed gewaardeerd te worden op de waarde in het economische verkeer. Een forse verbetering en verruiming. Ook over bonussen onder de werkkostenregeling heeft men het licht laten schijnen. Zo accepteert men bijvoorbeeld dat een bonus als eindheffingbestanddeel wordt aangewezen (en in het forfait wordt ondergebracht) als deze 20% van het jaarsalaris bedraagt. Een triviale grens, maar wel vooralsnog een handzame. Meer weten over deze en andere standpunten van de Belastingdienst en onze visie daarop? Bezoek dan één van de workshops. Ze lopen tot in de zomer. Kijk op www.bdo.nl/alp.

 

8 april 2012
Prezi "De werkkostenregeling in beeld"
Het is nog maar een eerste poging. Maar we hebben geprobeerd de werkkostenregeling te vangen in een Prezi.
Bekijk de Prezi hier.

 

29 maart 2012
Nieuwe E-mail Lonen Special rond de werkkostenregeling

Vandaag is de nieuwe E-mail Lonen verschenen die geheel gewijd is aan de werkkostenregeling. Daarin ook deel 3 van de serie "Voorbereiden op de werkkostenregeling".

In de E-mail lonen verder ook informatie over de Werkkostenindicator waarmee BDO de concurrentie weer een stapje voor is en de unieke workshops. De E-mail Lonen is een gratis tweewekelijkse nieuwsbrief over "de loonheffingen". Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan door een mailte te sturen met als titel "Aanmelden E-mail Lonen naar alp@bdo.nl.

 

27 maart 2012
Nieuwe antwoorden op vragen rond werkkostenregeling
De Belastingdienst heeft opnieuw een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd rond de werkkostenregeling.Deze treft u samen met de eerder gepubliceerde vragen en antwoorden hier aan.
De informatie van de Belastingdienst is van plaats veranderd op het internet. De komende weken zullen daarom nieuwe links worden toegevoegd en de foute links worden verwijderd.

 

16 maart 2012
Belastingdienst start voorlichtingscampagne evaluatie WKR

De Belastingdienst is samen met de werkgeversorganisaties begonnen met voorlichtingsbijeenkomsten over de aanstaande evaluatie van de WKR. De evaluatie richt zich niet op de vraag "WKR of ja of nee?", maar "WKR hoe?". Of anders gezegd: de WKR gaat hoe dan ook door zij het met mogelijk nog enige aanpassingen en versoepelingen of vergrovingen (minder gerichte vrijstellingen, grotere pot). Ook wordt nagedacht over het toepassen van de WKR op concern niveau in plaats van per inhoudingsplichtige. Dat het voor werkgevers de allerhoogste tijd wordt om zich in de WKR te verdiepen moge duidelijk zijn.

2 maart 2012

Verslag intermediairdagen Belastingdienst
In het verslag van de intermediairdagen van de Belastingdienst zijn enkele vragen en antwoorden opgenomen over de werkkostenregeling. Het gaat onder meer over waar de uitgaven terecht komen (bij uitzendkrachten en directeur aandeelhouders en ex-werknemers) en personeelsfeesten. De betreffende vragen en antwoorden staan hier.

 

22 februari 2012
Fax- en portokosten en kantoorartikelen: intermediaire kosten

De Belastingdienst komt met steeds meer reacties op de werkkostenregeling. Van een bezoeker ontvingen wij een schrijven van de Belastingdienst. Op de vraag "Bent u het met mij eens dat de fax- en portokosten en de kantoorartikelen nog steeds onder intermediaire kosten vallen en de vergoeding daarvoor dus bij overgang naar de werkkostenregeling gehandhaafd mogen blijven?" was het antwoord volmondig ja. Het had wat genuanceerder gekund, maar daar gaan wij niet over zitten kniezen.

 

22 februari 2012
Belastingdienst start voorlichting evaluatie WKR

De Belastingdienst en werkgeversvereniging VNO-NCW gaan op tour om de evaluatie van de werkkostenregeling aan te kondigen. Die evaluatie vindt later dit jaar plaats. Eerdere bijeenkomsten van de Belastingdienst gaven een nogal beperkte en eenzijdige kijk op de werkkostenregeling. Wij vermoeden dat dit ook nu het geval is. Wel geven de Belastingdienst en de werkgeversvereniging hiermee duidelijk aan dat het de hoogste tijd is om serieus naar de werkkostenregeling te kijken. Veel werkgevers maar ook hun adviseurs zijn te afwachtend en zitten straks met een probleem. Uit reacties van deelnemers aan de workshops maken wij op dat zij nu al het gevoel hebben te weinig tijd te hebben. Meer informatie over de workshops waar u wel volledig en objectief wordt voorgelicht treft u hier aan. De workshops vinden dit jaar plaats in hotels met een uitstekende catering. Voorlopig lopen ze tot in april. En we hebben een unieke extra service: Heeft u na de workshop toch nog vragen? Dan volstaat een mailtje.

15 februari 2012
Steeds meer werkgevers zien voordelen werkkostenregeling anderen weten nog van niets
Reken niet op uw accountant
Exacte getallen zijn er (nog) niet, maar steeds meer werkgevers stappen ook dit jaar nog over op de werkkostenregeling. Ook in de zakelijke dienstverlening. Uit recente scan's bij verschillende overkoepelende organisaties in de zakelijke dienstverlening bleek ook dat voor deze organisaties een snelle overstap voordelen met zich mee bracht. Met name omdat er weinig kostensoorten waren die straks niet meer onbelast kunnen en het forfait veel ruimte bood voor cadeaus en personeelsactiviteiten. Zeker in combinatie met de personeelsvereniging.

Daarnaast blijkt ook dat veel andere werkgevers nog weinig of niets weten van de werkkostenregeling en denken dat hun accountant of salarisverwerker "het wel regelt". Niets is minder waar. Zonder juiste input van de werkgever kunnen ook zij geen kant op. Een aantal keuzes, zoals welke arbeidsvoorwaarden in het forfait moeten en welke berekeningswijze men toepast om overschrijding van het forfait te voorkomen of die overschrijding te bepalen zelfs, zal de werkgever uiteindelijk zelf moeten maken.

 

15 februari 2012
E-mail Lonen met Op weg naar de werkkostenregeling en nieuwe workshops

Om werkgevers voorzichtig kennis te laten maken met de werkkostenregeling en hen te begeleiden naar de overstap is in de E-mail lonen van BDO een serie gestart met als titel "Op weg naar de werkkostenregeling".
Eind deze week verschijnt deel 2 uit deze serie.

De E-mail lonen is een gratis nieuwsservice van BDO.

Daarnaast vinden er ook in maart en april weer extra workshops plaats dwars door het land. Deze workshops worden georganiseerd in hotels en zijn volledig verzorgd inclusief een heerlijke lunch.

 

11 februari 2012
Ook een puzzel: Wordfeudart
Houdt u een beetje van de werkkostenregeling? Dan houdt u waarschijnlijk van puzzelen of Wordfeud? Dat hoeft niet altijd een gevecht te zijn. Soms maakt samenspel het allemaal mooier.


8 februari 2012
Belastingdienst soepel met overstappen
Formeel moeten werkgevers bij de aanvang van het kalenderjaar kiezen: werkkostenregeling of niet. En ook formeel: in de loop van het jaar mag de werkgever de keuze niet meer herzien. In de praktijk staat de Belastingdienst echter ook toe dat de werkgever in de loop van het jaar overstapt. Wel worden daar soms vreemde voorwaarden aan gekoppeld. Wilt u misschien toch nog overstappen dit jaar? Bezoek dan onze workshops en leer hoe. Nu met een aantrekkelijke korting. Zie de rechter kolom.

 

27 januari 2012
Handboek loonheffingen 2012 uit met afzonderlijk hoofstuk over werkkostenregeling. Hmmm...
De Belastingdienst heeft op haar site het Handboek Loonheffingen 2012 geplaatst. Het Handboek bevat een afzonderlijk hoofdstuk over de werkkostenregeling. Dit hoofdstuk kunt u hier lezen. Wij plaatsen wel enkele kanttekeningen bij de inhoud hiervan. Zo lijkt de tekst met betrekking tot het "misbruik" niet geheel te stroken met wettekst en parlementaire behandeling. En dat geldt ook voor enkele andere passages. Tijdens onze workshops zullen wij hier uiteraard aandacht aan besteden.


13 januari 2012
Bonussen onder de werkkostenregeling onbelast

Dat de werkkostenregeling lang niet voor elke werkgever fout hoeft uit te pakken, was ons al bekend. Uiteraard heeft dat sterk te maken met de forfaitaire ruimte die de werkgever heeft en in hoeverre die forfaitaire ruimte min of meer noodgedwongen in beslag wordt genomen door bestaande arbeidsvoorwaarden. Als er nog forfaitaire ruimte is, wordt het wel leuk. Zoals wij ook al tijdens de workshops vertelden, kan die ruimte voor (bijna) alles worden benut. Dus niet alleen traditionele zaken zoals een fietsplan, het vergoeden van vakbondscontributie of fitness. Dat dit inderdaad het geval is, is ook bevestigd door verschillende eenheden van de Belastingdienst. Ook bonussen kunnen onbelast in het forfait worden ondergebracht of worden afgerekend tegen de soms (veel) voordeligere eindheffing. Meer over de werkkostenregeling en de dienstverlening van BDO hierover treft u elders in deze E-mail aan, alsmede op www.bdo.nl/alp. Zoals u hieronder kunt lezen krijgen bezoekers van werkkostenregeling.net tijdelijk een extra korting op een bezoek aan de workshops (bovenop andere kortingen).

 

6 januari 2012
Extra links toegevoegd

Op de pagina Regels en links treft u een aantal nieuwe links aan. Onder meer naar het nieuwe Uitvoeringsbesluit (met de nieuwe regels rond de 30%-regeling).

 

19 december 2011
Vergoedingen transportsector tot 1 januari 2017 belastingvrij

TLN heeft met de Belastingdienst een overeenkomst bereikt over de verblijfskostenvergoedingen in het beroepsgoederenvervoer.

Het betreft de verblijfskostenvergoedingen op grond van artikel 40 en 41 van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen en artikel 34 van de CAO Goederenvervoer Nederland. De Belastingdienst heeft bevestigd dat de onbelaste CAO vergoedingen voor verblijfkosten volledig als gericht vrijgesteld worden aangemerkt. Dit geldt vooralsnog voor een periode van 5 jaar.

Dit geldt uiteraard ook voor werkgevers die bij de CAO-vergoedingen mogen aansluiten.
In onze nieuwe workshops "De werkkostenregeling 2012; van start tot finish" staan we hier uiteraard uitgebreid bij stil alsmede de gevolgen die dit heeft voor andere CAO's.

 

9 december 2011
Besluit over werkplek en beroepsverenigingen; Jantje huilt, Jantje lacht
Op 7 december 2011 is een gewijzigd besluit gepubliceerd over vrije vergoedingen en verstrekkingen. Het besluit is gedateerd 25 november 2011. Waarom het zo lang heeft geduurd voordat het gepubliceerd is, is een raadsel. Wij vermoeden dat de Sint het eerst mee naar Spanje wilde nemen, maar het per ongeluk toch heeft achtergelaten. Jammer, een gemiste kans. De belangrijkste nieuwigheden bevatten een toelichting op de begrippen werkplek en beroepsvereniging. Lees hier verder.

 

26 november 2011
Bezoek ook eens de vrienden
De werkkostenregeling is natuurlijk leuk en nuttig. Maar er is meer op de wereld. Bezoek dus ook eens de Vrienden van werkkostenregeling.net. Voor leuke gifts, een echt mooie website of wat dan ook. Ook een plaatsje op de vriendenpagina? Stuur dan even een mail.

26 november 2011
Iedereen moet in 2012: Nieuwe workshops
Het is nu wel duidelijk dat er geen ontsnappen aan is en de werkkostenregeling voor iedere werkgever gaat gelden. Zoals eerder gemeld is dat lang niet voor alle werkgevers negatief. Veel werkgevers kunnen zelfs baat hebben bij de werkkostenregeling. Maar dan is een gedegen voorbereiding wel noodzakelijk. Wij verwachten dat 2012 door veel werkgevers zal worden aangegrepen om de gevolgen van een overstap in beeld te krijgen en een start te maken met het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden. Vandaar dat wij vanaf begin 2012 weer met een nieuwe reeks workshops starten. Meer daarover kunt u lezen op www.bdo.nl/alp.

18 november 2011
30%-regeling nog maar 8 jaar, inkomensgrenzen verlaagd
Door de aanname van een amendement door de Tweede Kamer zal de 30%-regeling voor nieuwe gevallen nog maar acht jaar duren. Met die verkorting worden de volgende maatregelen gefinancierd:

• verlaging van de aangekondigde salarisnorm van € 50 000 naar een bedrag van € 35 000 (exclusief de vergoeding),

• een uitzondering op die salarisnorm voor de wetenschap,

• een verlaagde salarisnorm (€ 26 605) voor jonge (onder de 30 jaar) masters.
Voor het overige blijven de nieuwe voorwaarden dus gelden.

 

14 november 2011
Alternatieven wetsvoorstel verscherping 30%-regeling
Staatssecretaris Weekers heeft in een brief aan de Tweede Kamer alternatieven beschreven met betrekking tot de vormgeving van de (nieuwe) 30%-regeling. Zo zouden de inkomensgrenzen kunnen worden verlaagd voor de diverse doelgroepen (en soms zelfs afgeschaft), zou de regeling toch gemaximeerd kunnen worden, het percentage verlaagd kunnen worden enzovoorts. Het is aan de Tweede Kamer om hierop te reageren. Dat gebeurt deze week. Het betreffende document treft u hier aan.

 

11 november 2011
Gevoelige nederlaag staatssecretaris: Reiskosten nu en onder de werkkostenregeling ruimer
De staatssecretaris van Financiën heeft voor de Hoge Raad een gevoelige nederlaag geleden. Een belastingplichtige ging thuis lunchen en deed daar ook "wat" voor zijn werk. Hij stelde dat die ritten ook zakelijk waren en dus voor de bijtelling van de auto van de zaak niet meetelden. Het betoog van de staatssecretaris "dat onder woon-werkverkeer alleen dienden te worden begrepen ritten vanaf de woning naar het werk met het doel daar werkzaamheden te verrichten en vervolgens aan het eind van de werkdag in omgekeerde richting" vindt volgens de Hoge Raad geen steun in de wettekst noch de toelichting.

9 november 2011
Belangstelling voor werkkostenregeling neemt toe

De belangstelling voor de werkkostenregeling neemt duidelijk toe. Werkkostenregeling.net trekt momenteel bijna 250 bezoekers per dag. Nu overstappen op de werkkostenregeling (of de variant daarop) onvermijdelijk is, verdiepen steeds meer mensen zich in de regeling. En terecht. Wie in 2012 zich niet verdiept in de werkkostenregeling en / of serieus naar de bestaande arbeidsvoorwaarden kijkt, kan in 2014 wel eens voor een rare en nare verrassing komen te staan. Wilt u alles weten over de werkkostenregeling en met een tas vol materiaal en alle benodigdheden voor het uitvoeren van een scan naar huis gaan? Bezoek dan onze totaal vernieuwde workshops Werken met de werkkostenregeling.

 

9 november 2011
Staatssecretaris stuurt alternatieven 30%-regeling naar de Tweede Kamer

Tijdens de bespreking van het Belastingplan 2012 maandag jongstleden heeft de staatssecretaris van Financiën beloofd deze week alternatieve mogelijkheden te sturen met betrekking tot de 30%-regeling. Zo zouden de inkomensgrenzen aangepast kunnen worden (voor bepaalde groepen), zou de regeling verkort kunnen worden en / of zou het percentage na verloop van tijd verlaagd kunnen worden. Lees de belangrijkste passages uit het overleg hier.

 

5 november 2011
Komt er een blijvende keuze mogelijkheid?

Mogelijk komt er een blijvende keuzemogelijkheid binnen de werkkostenregeling. Maar niet zoals velen dachten tussen de werkkostenregeling en de oude regels. Nee, in de de schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 31 oktober jl. over het pakket Belastingplan 2012, oppert de staatssecretaris een heel andere keuzemogelijkheid. Lees hier de betreffende passage.

 

5 november 2011
Concept nieuwe 30%-regeling bekend

In de de schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 31 oktober jl. over het pakket Belastingplan 2012 heeft de staatssecretaris vragen beantwoord over de nieuwe 30%-regeling en de nieuwe regels (in concept) bekend gemaakt. Het totale document treft u hier aan.

 

31 oktober 2011
Staatssecretaris licht verscherpingen 30%-regeling toe
In de Nota naar aanleiding van het verslag van het Belastingplan 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën Weekers de verscherpingen van de 30%-regeling toegelicht. Een paar zaken springen daarbij in het oog. Nog maar bij enkele groepen wordt (behalve de inkomenstoets) nog gekekeken of iemand schaars is. De inkomenstoets zal voor profvoetballers bijvoorbeeld niet voldoende zijn om te kwalificeren. Daarnaast meldt de staatssecretaris ook dat variabel loon "meetelt" voor de 30%-regeling. Dat wisten we, maar telt het ook mee voor de inkomenstoets? De (omvang van die) beloning zal dan immers mogelijk niet bekend zijn. De belangrijkste passages uit de Nota treft u hier aan.

 

26 oktober 2011
Staatssecretaris zendt tussenevaluatie naar Tweede Kamer
Forfait naar 1,6% en loonbegrip beperkt

De staatssecretaris heeft de tussenevaluatie van de werkkostenregeling naar de Tweede Kamer gezonden. Het document treft u hier aan.

Belangrijkste concrete zaken:
- het forfait gaat in 2013 van 1,4% naar 1,6%, en
- zaken waarover de werknemer kan beschikken maar geen privévoordeel opleveren vormen geen loon.
Dit laatste (wetgeving per brief) is opmerkelijk. Dat opent weer perspectieven voor een pc en printer thuis, een zakelijke internetaansluiting en nog veel meer. En zal ook weer aanleiding zijn tot nieuwe discussies.

 

25 oktober 2011
Kamer stelt vragen over aanscherping 30%-regeling

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2012 zijn door diverse fracties in de Tweede Kamer vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst bij de aanscherping van de 30%-regeling. De reactie van de staatssecretaris volgt nog.

De teksten van het Verslag (voorover betrekking op de 30%-regeling) treft u hier aan.

 

18 oktober 2011
Behandeling Belastingplan 2012 en evaluatie werkkostenregeling op komst
De komende weken behandelt de Tweede Kamer het Belastingplan 2012 waaronder ook de aangescherping van de 30%-regeling. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft al commentaar gegeven op onder meer de aanscherping van de 30%-regeling. Ook verwachten we de tussentijdse evaluatie van de werkkostenregeling. Zodra er iets over te melden valt, plaatsen wij dit natuurlijk op de site.


9 oktober 2011
Pagina regels en links vernieuwd

De pagina Regels en links is aangevuld met enkele nieuwe links naar onder meer de sites van de overheid en de Belastingdienst.


5 oktober 2011
Fiscus start media-campagne rond werkkostenregeling

"Om de werkkostenregeling onder de aandacht van werkgevers te brengen, start deze week een mediacampagne. De campagne richt zich vooral op MKB-bedrijven. Vanaf deze week verschijnen er advertenties in de Volkskrant en de Telegraaf. Vanaf week 43 staan advertenties in media voor MKB-bedrijven, zoals Eigen Bedrijf, De Zaak en Ondernemen. Daarnaast zijn er de komende weken radiospotjes te beluisteren over de werkkostenregeling en komen er advertenties op internet. De website van de Belastingdienst is op dit onderwerp geactualiseerd."
Zo luidt het bericht op de site van de Belastingdienst. Het eerste zal wel kloppen. Het tweede dat de site geactualiseerd is, klopt helaas niet helemaal. Overigens zetten de reclamecampagnes de werknemer totaal op het verkeerde spoor. De Belastingdienst suggereert dat er van alles te halen valt bij de werkgever.

 

23 september 2011
€ 100 miljoen voor nog mooiere werkkostenregeling

Dat de werkkostenregeling gewoon door gaat blijkt ook uit de Rijksbegroting. De regering ruimt 100 miljoen euro extra in voor aanpassingen / versoepelingen van de werkkostenregeling. Die mogelijke aanpassingen zouden een gevolg zijn van de evaluatie van de werkkostenregeling die dit najaar wordt afgerond.

 

20 september 2011
Wordt dit de nieuwe 30%-regeling?

De eerder in een brief aangekondigde wijzigingen van de 30%-regeling worden nu ook aangekondigd in het Belastingplan 2012. De veranderingen zijn erg arbitrair. De daarvoor aangevoerde argumenten speken elkaar tegenspreken. De nieuwe tekst kennen we nog niet. Die makent geen onderdeel uit van het Belastingplan maar komen in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. De belangrijkste passage's uit de toelichting bij het Belastingplan staan hier vermeld.

 

18 september 2011
Prinsjesdag: werkkostenregeling gaat gewoon door
30%-regeling verandert: ook voor bestaande gevallen

Prinsjesdag heeft voor de werkkostenregeling niet veel nieuws opgeleverd. Met dien verstande dat van de aanhoudende geruchten dat de werkkostenregeling zou worden afgeschaft niets is gebleken. Wel wordt de 30%-regeling zoals eerder aangekondigd aangescherpt. Die aanscherping gaat vanaf 2012 gelden en treft ook diegenen die halverwege de 10-jaarstermijn opnieuw getoetst moeten worden.

De nieuwe voorstellen komen uiteraard ook aan bod tijdens de Actualiteitendagen en de workshops.

 

9 september 2011
30%-regeling wordt aangepast
Staatssecretaris Weekers heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven de 30%-regeling te willen aanpassen. Zo zou de schaarste / deskundigheid alleen nog maar worden afgemeten aan het inkomen. Oudinwoners die terugkeren, komen alleen nog voor de volledige termijn van 10 jaar in aanmerking als ze tenminste 25 jaar zijn weggegeweest. En om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet de buitenlandse werknemer voorafgaand aan zijn tewerkstelling tenminste 150 van de Nederlandse grens hebben gewoond. Voor promovendi worden de voorwaarden versoepeld. Het voorstel wordt dit najaar ingediend bij de Tweede Kamer.
Op de Actualiteitendagen zullen we de nieuwste ontwikkelingen melden.

 

9 september 2011
Landelijke Actualiteitendagen stromen vol
De Landelijke Actualiteitendagen Loon- & Premieheffing stromen vol. Op de 6 bijeenkomsten op 6 verschillende locaties wordt een recordaantal deelnemers verwacht. De 9e serie is daarmee nu al een groot succes. Op de dagen wordt u bijgepraat over alle belangrijke zaken die er zijn gebeurt en staan te gebeuren op het loongebied: natuurlijk de laatste stand van zaken rond de werkkostenregeling, de auto van de zaak, uw pensioen en arbeidsrecht. Maar ook in blik in de keuken van wat andere werkgevers doen en gaan doen met hun arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie kijk op www.bdo.nl/alp.

 

3 augustus 2011
Wat is een goede reden?
We hebben het al eerder gemeld. Met het juiste gevoel voor humor kan het lezen van de site van de Belastingdienst soms best wel een glimlach teweeg brengen. Zo ook de passage over verblijfkosten.

 

27 juli 2011
Werkplek aan huis wordt weer leuk
De Top 20 WKR vragen, maar met name de antwoorden van de Belastingdienst daarop, maken het voor personen die vanuit een zelfstandige ruimte in of bij de woning werken een stuk aantrekkelijker om over te stappen op de werkkostenregeling. De Belastingdienst heeft daarmee één van de belangrijkere knelpunten van de werkkostenregeling (deels) opgelost. Doordat de werkplek gerelateerde voorzieningen op zo'n werkplek op nihil worden gewaardeerd, kan het zelfs interessant zijn om een werkplek aan huis te creëren. Op de website van BDO treft u een overzicht van alle vragen en antwoorden aan. Voorzien van deskundig commentaar.

 

23 juli 2011
Werkkostenregeling.net weer helemaal up to date
Nieuwe workshops in september en oktober

De site is weer helemaal aangepast aan de nieuwe inzichten van onder meer de Belastingdienst.

Ook de top 40 vragen en antwoorden van de Belastingdienst hebben wij in een handzaam document op de site geplaatst.
Wat moeten we met de nieuwe inzichten van de Belastingdienst? Wat betekent dat voor werkgevers die nog niet weten wanneer ze willen overstappen en wat voor hen die al zijn overgestapt? Daar gaan we allemaal op in tijdens de nieuwe serie workshops Werken met de werkkostenregeling die vanaf september weer starten. Waarom u naar deze workshop zou moeten gaan? Omdat deze workshops de bakermat zijn van vele ander workshops seminars e.d. georganiseerd door salarisverwerkers en accountantsorganisaties enz. Velen van hen maakten onderdeel uit van de nu al bijna 2000 personen die onze workshop bezochten. Maar u wilt toch ook naar het origineel en toegang hebben tot de complete site?

 


21 juli 2011

Vragen en antwoorden Belastingdienst werkkostenregeling
De Belastingdienst heeft de 40 (!) meest gestelde vragen over de werkkostenregeling en haar antwoorden op haar site gezet.

Hier kunt u deze raadplegen.
Een totaaloverzicht van de vragenen antwoorden treft u na het weekend hier aan. Tevens zijn dan alle pagina's en documenten aangepast aan de nieuwe publicatie.
Enkele antwoorden zijn wel verrassend, zowel in positieve als in negatieve zin. En een aantal antwoorden zijn dan ook voor discussie vatbaar. Tijdens de nieuwe reeks workshops die in september start, zullen wij uiteraard stil staan bij de standpunten van de Belastingdienst.

 

20 juli 2011
Pas op: Werkkostenregeling II?
De geruchten worden steeds hardnekkiger. De werkkostenregeling zou na de zomer worden aangepast. Sommigen spreken zelfs van Werkkostenregeling II. Dat laatste hopen wij niet. Alle filmliefhebbers weten dat deel II nooit zo goed is als deel I. Zelfs niet bij horrorfilms.
Tijdens de workshops die vanaf september weer gaan draaienen op onze Landelijke Actualiteitendagen informeren wij u natuurlijk over alle nieuwe ontwikkelingen. Zie ook www.bdo.nl/alp.

 

20 juli 2011
Jeder consequenz führt zu dem Teufel
De politiek is met reces. Maar wanneer eigenlijk niet? In de praktijk al worstelend met de werkkostenregeling is het voor veel werkgevers bijzonder vreemd dat vergoedingen en verstrekkingen voor 100% zakelijke aangelegenheden belast zijn. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben daar echter volmondig mee ingestemd. En de staatssecretaris wilde dat ook.

Over de auto dacht hij heel anders echter. Op de suggestie van de PVV om ook bij minder dan 500 km privé rijden de bijtelling toe te passen gaf de staatssecretaris (zie Nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip): De optie van voornoemde leden houdt in dat iedere zakelijk ter beschikking gestelde auto wordt meegenomen in de grondslag van het uniform loonbegrip, ook als er feitelijk geen sprake is van loon in natura. En dat vond hij niet wenselijk. Wij ook niet, maar ook niet het belasten van een vergoeding voor gereedschap. Bijvoorbeeld.

 

13 juli 2011
Besluit over mobiele communicatiemiddelen en bijzondere verstrekkingen
In een herzien besluit van de staatssecretaris van Financiën heeft de staatssecretaris aangegeven wat hij / de Belastingdienst vindt over wanneer een tablet o.i.d. een computer is dan wel een mobiele telefoon. Sizes says it all: apparaatjes met een diagonaal van 7 inch (17,78 cm) worden als telefoon beschouwd. De grotere als computer. In het besluit wordt ook aandacht besteed aan bijzondere verstrekkingen zoals een bloemetje etc. Het complete besluit vindt u hier. De teksten over de communicatiemiddelen en de bijzondere verstrekkingen staan hier met commentaar. Duidelijkheid over de werkkostenregeling? Bezoek dan onze workshops in het najaar. Kijk op www.bdo.nl/alp.

6 juli 2011
Belastingdienst komt met FAQ WKR
De Belastingdienst zal binnenkort met een vragen en antwoorden lijst komen met betrekking tot de werkkostenregeling. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar site. Wanneer dat er komt, meldt de VNG niet. Zodra de Belastingdienst met het besluit (?) komt, zullen wij dit uiteraard op onze site melden.

 

6 juli 2011
Curieuze tekst korting eigen personeel

De Belastingdienst is soms onnavolgbaar. Lees de tekst over personeelskortingen onder de werkkostenregeling:

"U maakt gebruik van de werkkostenregeling Als u of een met u verbonden vennootschap aan uw werknemer een korting of vergoeding geeft bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf, dan is dit voordeel loon van uw werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. Het voordeel bij producten uit eigen bedrijf min de eigen bijdrage van de werknemer is de prijs die u uw klanten in rekening brengt. Voor de korting geldt geen plafond: u bepaalt zelf de hoogte van de korting."

Hoewel de cursieve zin niet helemaal te volgen is, mogen wij daaruit begrijpen dat er geen te belasten voordeel is als de werkgever de prijs in rekening brengt die ook zijn afnemers betalen? Ook als dat niet de consumentenprijs is?


22 juni 2011
Knelpunten werkkostenregeling geïnventariseerd
In een werkgroep gaan Belastingdienst en beconorganisaties de knelpunten van de werkkostenregeling in kaart brengen. Dit staat vermeld in het verslag van het zogeheten Becon-overleg van 10 juni 2011. Het Becon-overleg is het overleg tussen de organisaties van belastingadviseurs en de Belastingdienst. Besproken worden praktische zaken uit het dagelijks verkeer tussen Belastingdienst en belastingadviseur.
Omdat wij de beroerdste niet zijn hebben we al een Top 5 samengesteld zodat de werkgroep een voortvarende start krijgt:

1. Het belasten van alle (ook zuiver zakelijke) zaken bij kantoor / werkplek aan huis
2. Het volstrekt onnodige verschil in belastbaarheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen
3. De fiscale behandeling van producten uit het eigen bedrijf en de waardering daarvan
4. De onmogelijkheid voor startende inhoudingsplichtigen een eindafrekening te laten plaats vinden
5. Het belasten van de vergoeding voor advocaatkosten bij ontslag


11 juni 2011
Nieuw: Wat vindt de Belastingdienst er van?

Via onze pagina FAQ en Tips kunt u alles te weten komen over de werkkostenregeling. Daar treft u bijvoorbeeld ook een overzicht aan van de meest voorkomende arbeidsvoorwaarden. Vanaf vandaag gaan wij daar ook vermelden wat de Belastingdienst over de diverse onderdelen van de werkkostenregeling vindt.


11 juni 2011
Personeelsvereniging maakt personeelsfeesten, -reizen en geschenken minstens 50% goedkoper

Door gebruik te maken van de personeelsvereniging kunnen de fiscale lasten over personeelsfeesten, geschenken enzovoorts onder de werkkostenregeling met 50% dalen en soms zelfs helemaal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Via onze pagina FAQ en Tips kunt u er meer over te weten komen. Alles weten over de personeelsvereniging, de werkkostenregeling en direct antwoord op al uw vragen? Bezoek dan één van onze voorlopig laatste workshops.

 

31 mei 2011
Reisbesluit Binnenland en Reisbesluit buitenland tot 2013 ook

De Belastingdienst heeft medegedeeld dat werkgevers wier werknemers qua kostenpatroon vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis, het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland mogen blijven volgen. Ook onder de werkkostenregeling. Beide reisbesluiten zullen de komende periode opnieuw worden beoordeeld. De goedkeuring geldt natuurlijk alleen voor kostensoorten die onder de werkkostenregeling zijn vrijgesteld.

Alles weten over het verstrekken van vaste kostenvergoedingen? Bezoek dan onze laatste workshops Werken met de werkkostenregeling die in juni en juli plaatsvinden.

 

18 mei 2011
30%-regeling wordt gewijzigd
Staatssecretaris Weekers heeft aangekondigd dat de 30%-regeling wordt aangepast. Dit naar aanleiding van een rapportage van RTL-nieuws. Hoe de regeling wordt aangepast is nog niet duidelijk. Door de aanpassing / beperking ontstaat er wel extra budgettaire ruimte die gebruikt zou kunnen worden om het belastingvrije forfait van 1,4% te verhogen.


14 mei 2011
Ziekenhuis is werkplek voor voetballer…

De Belastingdienst maakt haar eigen werkkostenregeling. Zo vernamen wij dat de Belastingdienst vindt dat als een voetbalspeler zich in op last van de vereniging medisch laat verzorgen in een ziekenhuis dit een "werkplek gerelateerde voorziening" is. Die dus op nihil zou mogen gewaardeerd. Uitermate vreemd. Andere Belastingdiensteenheden vinden dat de parkeerplek aan de overkant van de straat al niet meer tot de werkplek kan worden gerekend. Wij wisten niet dat voor een voetbalclub het ziekenhuis een werkplek is waar de ARBO-wetgeving geldt. Bovendien dachten wij dat het vergoeden of verstrekken van ziektekosten (ook nu) loon vormt.

 

14 mei 2011
Weekers: overheid stapt over op werkkostenregeling..
.

Staatssecretaris Weekers weet het zeker: de overheid zal overstappen op de werkkostenregeling, echter wanneer dat weet hij niet. Een open deurtje. Uiteraard zal de overheid ook moeten overstappen.

Dat en meer wetenswaardigheden vallen te lezen in het verslag van een algemeen overleg van 6 april 2011. Weekers verwacht dat er in 2012 meer werkgevers zullen overstappen. Aan de fiets doet hij niets (alweer), maar wel wordt gekeken naar verdere vereenvoudigingen. Het Belastingplan 2012 en de tussenevaluatie zullen in de herfst wat meer duidelijkheid brengen.

 

2011
Werkkostenregeling: tonnen tekort wordt extra pot van € 75.000
Dat het inventariseren van de arbeidsvoorwaarden niet altijd even eenvoudig is, bleek tijdens een inhouse workshop bij een middelgrote gemeente.

In eerste instantie dacht de gemeente er niet aan om al voor 2014 over te stappen op de werkkostenregeling.

Tijdens de workshop werd de BDO WerkkostenScan op de arbeidsvoorwaarden losgelaten. En wat bleek? De verwachting van de gemeente dat de werkkostenregeling ontzettend veel geld zou kosten, omdat meer arbeidsvoorwaarden belast zouden zijn, bleek een misvatting. De werkkostenregeling leverde de gemeente bijna € 75.000 aan extra belastingvrije ruimte op.

Hoewel veel werkgevers tegen de werkkostenregeling opzien, is het een misverstand dat de werkkostenregeling per definitie nadelig is.

Wilt u alles te weten komen over de werkkostenregeling en direct inzicht hebben in de gevolgen voor uw organisatie? Maak dan ook een afspraak voor een workshop inclusief scan op uw locatie.

Stuur een e-mail naar alp@bdo.nl en zij nemen contact met u op.

 

4 mei 2011
Werkgevers vergeten werknemers

Veel werkgevers denken er nog niet aan om over te stappen op de werkkostenregeling. En dus wordt er ook niet of nauwelijks over gecommuniceerd met hun werknemers.

Toch kan dat straks pijn gaan doen. Werknemers die nu een vergoeding krijgen voor hun (eigen) mobiele telefoon of voor hun internetaansluiting thuis, krijgen die straks mogelijk niet meer. Bij het afsluiten van langdurige contracten. Ook werkgevers die denken pas in 2014 over te stappen doen er verstandig aan om niet alleen te kijken wat de werkkostenregeling voor hen als werkgever betekent, maar ook voor de werknemers. Ook zou men zich al moeten verdiepen in wat de wensen van de werknemers zijn en langzaam aan te bezien hoe men (samen) de nieuwe arbeidsvoorwaarden vorm gaat geven.

Wilt u uzelf en uw werknemers goed voorbereiden op de werkkostenregeling? Schrijf u dan nu in voor de workshops die verspreid over het land worden georganiseerd.  In de rustige en filevrije zomermaanden vinden de voorlopig laatste workshops Werken met de werkkostenregeling plaats.

 


19 april 2011
Eindheffing (meer dan) halveren? Gebruik de personeelsvereniging
Wie de eindheffing over het kerstgeschenk, personeelsfeestjes en reizen voor de helft (of meer) wil halveren biedt de personeelsvereniging mogelijkheden. Uitkeringen en verstrekkingen die de PV doet zijn namelijk (als aan de voorwaarden is voldaan) belastingvrij en de werkgeversbijdrage is ook onbelast. De eindheffingslasten kunnen daardoor gehalveerd worden of zelfs soms tot nihil worden terug gebracht. Hoe? Bezoek de laatste workshops van deze zomer en leer er alles over.

 

13 april 2011
Wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip aangenomen: forfait naar 1,5%
Het wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer dit slechte voorbeeld volgt, treedt de wet op 1 januari 2013 in werking. Het werkkostenforfait gaat dan met 0,1% omhoog en wordt dan 1,5% van de fiscale loonsom.

 

9 april 2011
Overgangsregeling benutten voor I-pad's, telefoon, laptop en fiets?

Onder de werkkostenregeling wordt het (buiten het potje van 1,4% om) moeilijker om werknemers belastingvrij allerlei "leukigheden" als een fiets, een I-pad of een Samsung Galaxy Tab te doen toekomen. De overgangsregeling echter biedt daartoe allerlei ruimte. Het is dan ook het uitgelezen moment om gebruik te maken van de oude regels en de werknemers blij te maken. Als we de reacties van onze deelnemers aan de workshop moeten geloven (en waarom niet?) zal er dan ook massaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden dit te doen. Daar wijzen we de deelnemers op de spelregels die zij in acht moeten nemen en de attentiepunten.

 

7 april 2011
Tussenevaluatie werkkostenregeling tweede helft 2011
In een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken/planning/wijze van nakoming moties en toezeggingen Tweede Kamer Belastingplan 2011 gedateerd 5 april 2011 heeft staatssecretaris Weekers toegezegd in de tweede helft dan dit jaar te komen met een "tussenevaluatie" over de werkkostenregeling. Hoe de evaluatie plaats vindt is niet bekend.

 

7 april 2011
Laatste workshops Werken met de werkkostenregeling voor de zomervakantie

In april vinden op een aantal locaties nog workshops plaats, mei is gereserveerd voor inhouse workshops.
De voorlopig laatste reeks workshops van 2011 is gepland voor juni en mogelijk juli. Of er na de zomervakantie dit jaar nog workshops plaats vinden is onzeker. Wel worden er in het najaar op 6 locaties de Landelijke Actualiteitendagen Loon- & Premieheffing georganiseerd. Daarover leest u volgende week meer. Wilt u in 2012 overstappen of pas in 2014? Er is nog genoeg te doen om u en uw werknemers voor te bereiden. Snel nog even een fiets of een belastingvrije I-pad? Het kan, maar dan is snel handelen wel vereist. Wat u moet doen hoort u op de workshops. Heeft u liever een volledig op maat gemaakte workshop bij uw organisatie thuis of samen met andere bedrijven of organisaties uit uw sector of uw regio? Neem dan contact op via www.bdo.nl/alp.

 

31 maart 2011
Rariteiten in Handboek Loonheffingen
Het Handboek Loonheffingen 2011 bevat een aantal rariteiten met betrekking tot de werkkostenregeling. Zo staat er in vermeld dat geschenken met een ideële waarde belastingvrij zijn. En ook wijkt het handboek voor wat betreft huisvesting buiten de woonplaats en maaltijden af van hetgeen daarover tijdens de parlementaire behandeling en in de toelichting op de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011 is gesteld. Lees verder...


21 maart 2011
5% - 10% is overgestapt, meer dan de helft stapt over in 2012
De cijfers van de verschillende salarisverwerkers wisselen. Maar naar schatting is zo'n 5 tot 10 procent van de werkgevers in 2011 overgestapt op de werkkostenregeling. Bijna alle salarisverwerkers vroegen in hun programma of per brief werkgevers aan te geven of zij in 2011 zijn overgestapt. Echter, nu blijkt ook dat werkgevers dat eigenlijk nog niet goed wisten of per ongeluk hebben aangegeven dat zij waren overgestapt. Een rondgang onder de deelnemers uit de workshops Werken met de werkkostenregeling leert dat meer dan de helft van de werkgevers overweegt om in 2012 over te stappen. Alles weten over de werkkostenregeling? Bezoek dan één van de workshops. De workshops in maart en april zijn voor een deel nagenoeg vol, maar in juni starten we met een nieuwe ronde. Deelnemers aan de workshops ontvangen onbeperkt toegang tot werkkostenregeling.net, de mogelijkheid om ook na de workshop vragen te stellen en forse korting op de Landelijke Actualiteitendagen Loonbelasting die in het najaar plaatsvinden in Alkmaar, Den Haag/Nootdorp, Eindhoven, Houten, Maarsen en Zwolle.

 

21 maart 2011
Belastingdienst in het zuiden: parkeerplaats bij de werkplek is belast

Hoewel tijdens de parlementaire behandeling duidelijk is aangegeven dat de parkeerplaats bij de werkplek is vrijgesteld (nihilwaardering) als werkplekgerelateerde voorziening, is dat kwartje nog niet overal gevallen. Er zijn Belastingdiensteenheden die stellen dat zo'n voorziening niet is vrijgesteld omdat de parkeerplek geen werkplek is waar de Arbowet van toepassing is... Dit standpunt verbaast ons zeer. Overigens zou er wel nog discussie kunnen ontstaan over de passage "bij de werkplek". Is daar ook sprake van als de werkgever ruimte huurt in een parkeergarage een paar honderd meter verderop?

12 maart 2011
Belastingdienst: Kantoor aan huis?Jammer dan!
De Belastingdienst heeft een aantal van de tijdens de intermediairdagen gestelde vragen beantwoord. De vragen en antwoorden treft u hier aan. Bij de juistheid van de antwoorden kan soms nog ook wel eens een vraagteken worden geplaatst. Duidelijk is dat de Belastingdienst zich voor wat betreft de intermediaire kosten terughoudend op stelt. En dat degenen die vanuit de woning werkzaam zijn volgens de Belastingdienst het haasje zijn. Alle voorzieningen daar, met uitzondering van arbeidsvoorzieningen zijn belast.

9 maart 2011
Fiscus wil van werkkostenregeling af
Wil de Belastingdienst van de werkkostenregeling af? Daar lijkt het wel een beetje op. In eerste instantie sprong de Belastingdienst heel soepel met de werkkostenregeling om. Zo moesten volgens de nieuwe wet werkgevers die over wilden stappen op de werkkostenregeling formeel allemaal en onderzoek houden naar hun vaste kostenvergoedingen. Althans als ze deze nog onbelast wilden vergoeden. Echter in de praktijk kregen veel sectoren, waaronder de overheid zelf en ook individuele werkgevers van de Belastingdienst toestemming om de vaste kostenvergoedingen zonder nader onderzoek te handhaven. Nu lijkt de Belastingdienst echter olie op het vuur te gooien door de transportsector op te dragen voor 2012 een nieuw onderzoek uit te voeren. En dan zal dat ook voor alle andere sectoren moeten gelden, lijkt ons. Met de tussentijdse evaluatie van de werkkostenregeling in het verschiet lijkt dat geen goede zet. Tenzij men van de regeling af wil. Wilt u uw kostenvergoeding hoe dan ook veilig de werkkostenregeling laten overleven? Bezoek dan onze workshop. Daar leert u alles over wat wel en niet kan en het voeren van een goed en bevredigend onderzoek.

 

8 februari 2011
Kan echt alles onder de werkkostenregeling?

Hoewel de belastingvrije werkkostenpot van 1,4% niet voor alle werkgevers een vetpot is, zijn er voldoende werkgevers die ruimte overhouden. De vraag of zij dan een bonus, kerst- of eindejaarsuitkering onbelast kunnen uitkeren blijft echter maar knagen. Kun je de werknemer echt een kerstboom kado doen? Of vuurwerk geven? Op vakantie sturen? Irischeques cadeau doen? Of...? Ja, dat is inderdaad zo, alleen boetes e.d. vergoeden, een auto van de zaak en de woning ter beschikking stellen via het forfait laten lopen kan niet.
Ook een fietsplan kan, fitness ook. Maar handig en verstandig is dat zeker niet altijd. Teveel werkgevers blijven, zo blijkt ook tijdens onze workshops, daar echter wel in hangen, terwijl de werkkostenregeling meer mogelijkheden biedt maar aan de andere kant ook beperkingen kent (met name qua omvang). Onder de werkkostenregeling kan zoals gezegd bijna alles, maar dat vergt wel een nieuwe manier van denken met betrekking tot (cafetaria)belonen.

 

28 februari 2011
Overstappen melden?
Volgens de wet kiest de werkgever bij de aanvang van het kalenderjaar voor de werkkostenregeling of niet.

De werkgever hoeft daarvoor niets te doen, maar uit de administratie blijkt dat hij wel of niet is overgestapt.
Toch vragen de meeste salarisverwerkers aan het begin van het kalenderjaar of de werkgever overstapt op de werkkostenregeling. Hoe zit dat?

 

23 februari 2011
Nieuw: de fietskilometeradministratie

Kan de Belastingdienst het niet leuker maken? Jawel hoor. Op de site van de Belastingdienst lezen we het volgende....

 

23 februari 2011
Actiz: Workshop Werken met de werkkostenregeling het meest praktisch

Na de lange reeks van workshops in 2010 zijn we vanuit BDO gestart met een totaal nieuwe reeks, onder de titel Werken met de werkkostenregeling. Het verheugt ons zeer dat ook de nieuwe totaal andere sessies zeer goed gewaardeerd worden. Deelnemers van Actiz, de brancheorganisatie in de zorg, noemen de workshop de meest praktijkgerichte bijeenkomst die zij hebben bezocht. De workshops lopen vooralsnog tot in april 2011.

 

21 februari 2011
Parkeren bij de woning of in de garage van de werknemer onbelast?

Onder de oude regels / de overgangsregeling is een vergoeding voor parkeren bij de woning van de werknemer belast. Dit is expliciet zo geregeld. Onder de werkkostenregeling is deze bepaling vervallen. Wij dachten eerst dat het een foutje in de belastingwetgeving betrof. Maar nee. Onder voorwaarden kan een onbelaste vergoeding worden gegeven voor de parkeerkosten bij de woning of voor het gebruik van de garage van de werknemer. Het moet dan wel om een auto van de zaak handelen. Voor de auto van de werknemer geldt dat alleen een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer mogelijk is. Lees meer hierover in het onderdeel "Alle arbeidsvoorwaarden op een rij", te benaderen via onze pagina FAQ en Tips of bezoek de workshops.

 

19 februari 2011
Verwarring over ambulant zijn?
Of een werknemer wel of niet ambulant is, is erg belangrijk. De werknemer die ambulant is, mag zijn verblijfkosten (kortweg: slapen, eten, drinken en vertier) onbelast vergoed krijgen. Uiteraard op de dagen dat hij ambulant is.

Maar wanneer is iemand ambulant? Dat is het geval als hij niet voldoet aan het zogenaamde 20-dagen criterium.
Lees hier wat de Belastingdienst hiervan vindt. Maar uit antwoorden van het Kennispunt sport lijkt een ander standpunt voort te vloeien.

 

11 februari 2011
Met Roodkapje en haar grootmoeder gaat alles goed, zegt de wolf...

Ook de Belastingdienst is druk doende om de werkgevers informatie te verstrekken over de werkkostenregeling. Maar er zijn wat maaren. De informatie klopt niet altijd. Vaak wordt alleen het eenzijdige standpunt van de Belastingdienst of het ministerie genoemd. Terwijl daar wel eens wat tegen in valt te brengen. Tips? Adviezen? Vergeet het maar. Wat daarnaast opvalt is dat interne voorlichting binnen de Belastingdienst niet top prioriteit heeft.
Zie ook het bericht hieronder.

 

11 februari 2011
Nieuwe bedragen Reisbesluit Binnenland
De bedragen van het Reisbesluit Binnenland zijn verhoogd als gevolg van een inflatiecorrectie. Op zich is dat opvallend omdat veel eenheden van de Belastingdienst bij vaste kostenvergoedingen geen inflatiecorrectie toestaan. Maar hoe dan ook, goed nieuws voor werkgevers die voor wat betreft hun vergoedingen (mogen) aansluiten bij het besluit. Dat aansluiten bij het besluit is ook onder de werkkostenregeling toegestaan. Een aantal eenheden van de Belastingdienst heeft inmiddels aan werkgevers die onder de "oude regels" mochten aansluiten bij het besluit aangegeven dat (zonder nader onderzoek) de vergoedingen onder de gerichte vrijstelling voor verblijfkosten vallen. Overigens geldt dat niet voor alle eenheden. Enkele eenheden beraden zich al enkele weken over het antwoord op de vraag of dit mag. Men "zit nog niet zo goed in de werkkostenregeling" zo luidt het door de telefoon. Om discussie te voorkomen adviseren wij daarom de afspraak dat aansluiten bij het reisbesluit ook onder de werkkostenregeling mag, schriftelijk vast te laten leggen. Het Reisbesluit zoals dat geldt vanaf 1 januari 2011 treft u hier aan. Alles weten over de vaste kostenvergoeding onder de werkkostenregeling? Bezoek de workshops Werken met de werkkostenregeling.


10 februari 2011
Overzicht vergoedingen en verstrekkingen aangepast
Het overzicht van de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen ("de werkkosten") onder de werkkostenregeling is aangepast. Zo is onder meer het foutje dat vergoedingen voor schade aan en diefstal van goederen van de werknemer tijdens de dienstbetrekking in het algemeen forfait zouden vallen hersteld.

 

10 februari 2011
Nieuw besluit cafetariabelonen
Er geldt een nieuw besluit met betrekking tot cafetariabelonen. In het besluit wordt ook kort aangedacht besteed aan de werkkostenregeling. Daaruit blijkt dat het ruilen van gewone loonbestanddelen voor een met de eindheffing belaste werkkostenvergoeding is toegestaan. Daarmee kan een tariefvoordeel worden behaald. Op de workshops vertellen wij u hierover graag meer.

 

9 februari 2011
Convenant personeelskortingen retail gepubliceerd
De Belastingdienst heeft het convenant met de retailsector (CBW-Mitex) gepubliceerd. Het convenant bevat onder meer afspraken over maaltijdvergoedingen en personeelskortingen. Het convenant biedt (zelfs meer dan het op het eerste gezicht lijkt) de mogelijkheid om onbelaste personeelskortingen te regelen die buiten het 1,4% forfait vallen. Of ook onder de huidige regels onbelast kunnen worden gegeven, naast de 20% korting die nu ook geldt. En ook voor andere sectoren. Met name personeelscollectieven en personeelsverenigingen kunnen daar een rol bij spelen. Het convenant vindt u hier.

Tijdens de workshops over de werkkostenregeling gaan wij uitgebreid op deze mogelijkheden in.
Uiteraard kunt u ook voor persoonlijk advies contact opnemen met BDO.2 februari 2011
Nieuwe workshops Werken met de werkkostenregeling weer goed ontvangen
De nieuwe reeks workshops rond de werkkostenregeling die deze week van start zijn gegaan is weer uitermate goed ontvangen. Zowel door deelnemers aan de eerste serie in 2010 als door "nieuwelingen". Tijdens de nieuwe reeks workshops komen alle facetten van de werkkostenregeling aan bod waaronder de werkkostenscan die deelnemers zelf kunnen uitvoeren. Maar ook het onderbouwen van een juiste kostenvergoeding en het vormgeven van een cafetariasysteem. Hoe anticipeer je op de werkkostenregeling en hoe pas je hem toe. Lees er alles over op www.bdo.nl/alp en schrijf in voor één van de sessies in maart of april.

 

26 januari 2011
Belastingdienst zoekende ...
Waar wij al bang voor waren komt ook uit. Ongetwijfeld dat er een expertisecentrum en een kennisgroep druk bezig is om al het beleid rond de werkkostenregeling te uniformeren en centraliseren raken een aantal belastingambtenaren compleet verdwaald in de werkkostenregeling. Wel of niet in het forfait, wel of niet afzonderlijk vrijgesteld? De antwoorden wijken nogal eens af en een antwoord op een vraag is vaak geen antwoord op de vraag. Binnenkort (en op de workshops) hierover meer.

 

25 januari 2011
Werkkostenforfait in 2012 naar 1,5% en meer personeelskorting
Als het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip dit voorjaar wordt aangenomen door de Tweede Kamer zal het algemeen forfait van 1,4% per 2012 verhoogd worden naar 1,5%. Dat valt te lezen in de betreffende kamerstukken die te vinden zijn via onze pagina Regels en links. Daarnaast is er goed nieuws voor de moderetail, maar ook voor een aantal andere bedrijven waarbij het personeel met korting diensten of goederen van de werkgever koopt.

Voor de (mode)detailhandel is een convenant afgesloten met de Belastingdienst. Hierover binnenkort meer op werkkostenregeling.net. Daarnaast heeft de Belastingdienst bericht dat collectiviteitskortingen, korting via winkelpasjes e.d. ook voor het personeel gelden. Hetgeen wij ook vanzelfsprekend vinden. Wie alle ontwikkelingen rond de werkkostenregeling op de voet wil volgen en zelf aan de slag wil, verwijzen wij naar de (nieuwe) workshop Werken met de werkkostenregeling. Hier hoort u niet alleen het laatste nieuws maar kunt u ook uw eigen arbeidsvoorwaarden scannen.

 

25 januari 2011
Nieuwe documenten toegevoegd en nieuwe vragen
Onze pagina FAQ is weer uitgebreid met nieuwe vragen (en antwoorden). Ook handzaam: de regels voor grensoverschrijdende werkgevers en werknemers op een rij.

13 januari 2011

Eerste aangiftes met toepassing van de werkkostenregeling
De eerste aangiftes loonheffingen zijn inmiddels bij de Belastingdienst binnen gekomen. Althans aangemeld. De aangiftes werden geweigerd omdat (waarschijnlijk) het systeem de 80% eindheffing niet (her)kent. De Belastingdienst vraagt werkgevers die de eindheffing toepassen nog even te wachten met het doen van aangifte.

Deze ontwikkeling is niet geheel onverwacht. Bovendien leven onder werkgevers die de regeling al toepassen dit jaar weer nieuwe heel praktische vragen: Wat als de factuur van een personeelsvoorziening later arriveert of ik betaal een voorschot? Wanneer moet ik die kosten meenemen? Mag ik al eindheffen ook al ben ik nog niet over het forfait heen? Moet ik altijd direct eindheffen, ook al weet ik dat ik niet over de 1,4% heen ga? Hoe richt ik mijn boekhouding in om te ien of ik over de 1,4% heen ben?

Op onze workshop Werken met de werkkostenregeling komen al deze vragen aan bod. Heeft u een vraag die wij niet direct kunnen beantwoorden dan bieden wij nazorg aan: wij gaan het antwoord vinden en koppelen dit met u terug. Uiteraard besteden wij ook in onze gratis E-mail lonen uitgebreid aandacht aan alle nieuwe ontwikkelingen rond de werkkostenregeling. Wilt u de gratis digitale nieuwsbrief ook ontvangen: kijk dan eens op www.bdo.nl/alp.

 

11 januari 2011
Eerste vraagtekens en problemen bij administratieve verwerking werkkostenregels
Nu de eerste werkgevers zijn overgestapt op de werkkostenregeling blijkt dat de administratieve verwerking maar ook de communicatie met en via het salarispakket toch nog wel eens de nodige problemen opleveren. De juiste inrichting van de financiële en salarisadministratie blijkt dan van groot belang. Bovendien blijkt het toepassen van de nieuwe regels in de praktijk nog wat moeilijker dan gedacht. Komt u er ook niet helemaal uit of bent u nog niet overgestapt maar wel bezig u voor te bereiden op de nieuwe regels? Bezoek dan onze vernieuwde workshop waarin niet alleen aandacht voor de theorie rond de werkkostenregeling maar vooral ook voor de praktijk. U weet dan niet alleen of en wanneer u moet overstappen maar ook hoe u moet overstappen en na de overstap dient te handelen.

 

11 januari 2011
Uitvoeringsregelingen loonbelasting met toelichting
Wie op zoek is naar de van toepassing zijnde uitvoeringsregeling loonbelasting moet zijn goed zijn best doen. Er lopen er immers twee naast elkaar. De heren Mertens en Van Mulbregt hebben echter op hun site beide regelingen met toelichting geplaatst. Op onze pagina Regels en links treft u hier een link naar aan.

7 januari 2011
Werkkostenregeling nu echt van start

De eerste week waarin de werkkostenregeling kon worden toegepast, is inmiddels bijna voorbij. De laatste weken

van 2010 zijn door de staatssecretaris van Financiën benut om de tijdens de parlementaire behandeling gedane toezeggingen (onder andere nihilwaardering werkkleding en huisvesting aan boord van schepen e.d.) op te nemen in de nieuwe uitvoeringsregeling. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2011, zodat ook de vrijstellingen voor vakliteratuur en contributies beroepsverenigingen doorgang vinden. Naar verwachting is overigens slechts zo'n 5% van de werkgevers overgestapt op de werkkostenregeling.

 

7 januari 2011
Werkkostenregeling.net weer actueel / Workshops Werken met de werkkostenregeling

Na een korte winterstop wordt werkkosteregeling.net waar nodig weer elke dag bijgewerkt. Daarnaast wordt druk gewerkt aan de nieuwe serie workshops waarin alle fiscale kanten, maar ook de arbeidsrechtelijke aspecten en de wijze waarop in de boekhouding met de werkkostenregeling moet worden omgegaan worden belicht. In de nieuwe praktische workshops leert u niet alleen wat de werkkostenregeling allemaal inhoudt, maar vooral hoe u de regels toepast in de dagelijks praktijk en rekent u zelf desgewenst uit of overstappen in 2012 zinvol is. De vormgeving van de vaste kostenvergoeding (inclusief de steekproef) en het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden aan de werkkostenregeling worden uitgebreid besproken. Het uitgebreide werkpakket bevat alles wat u nodig heeft: heldere uitleg, talloze modelovereenkosten, al het materiaal om een steekproef uit te voeren en de werkkostenscan. Lees hier alles over de nieuwe workshops.