Werkkostenregeling.NeT Nieuws

Wet aanpak schijnconstructies per 1 juli 2015

Nog meer risico’s bij inleen van personeel en uitbesteden van werk Asscher

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Als ook de Eerste Kamer instemt met deze nieuwe wet van minister Asscher, dan zal de wet in werking treden per 1 juli 2015. Dit betekent dat er nog meer maatregelen moeten worden genomen bij de inleen van personeel of het uitbesteden van werk. Ook voor uitleners (met name maar niet alleen uitzendorganisaties) en (onder)aannemers heeft de WAS gevolgen.

 

 

 

Wat gaat er onder meer veranderen?

  • Werknemers hebben recht op het volledige minimumloon. Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon. Dit geldt dus ook voor de inhoudingen voor huisvesting en ziektekostenverzekeringen.
  • Werknemers kunnen de ketenaansprakelijkheid inroepen als zij niet conform CAO worden betaald. Opdrachtgevers kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
  • Opdrachtgevers kunnen zich bij voldoende maatregelen beroepen op niet-verwijtbaarheid. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden aangegeven, waaronder het in het leven roepen van een keurmerk en goede/controleerbare afspraken met de (onder)aannemers.
  • De aansprakelijkheid geldt voor de hele keten, ook als deze vele schakels/(onder)aannemers/uitvoerders bevat.
  • Werkgevers mogen het minimumloon voortaan niet meer contant betalen, maar alleen giraal.
  • De loonstrook moet meer specificaties gaan bevatten, met name het specificeren van onkostenvergoedingen en duidelijk maken welk bedrag aan vakantiebijslag is uitbetaald.
  • ‘Naming en shaming’: bedrijven die een overtreding begaan worden publiekelijk bekendgemaakt;
  • CAO-partijen kunnen verzoeken om de algemeenverbindendverklaring van een CAO eenmalig maximaal één jaar te laten verlengen als er nog geen nieuwe CAO is;
  • Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om vermoedens over niet-naleving van CAO’s door te geven aan CAO-partijen en CAO-handhavingsinstanties. Deze instantie zullen informatie gaan uitwisselen.
  • Werkgevers moeten meewerken aan de vaststelling van de identiteit van een werknemer als een toezichthouder hierom verzoekt op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). 
Werkt u veel met derden? Of leent u veel personeel in of besteed u werk uit? Loop geen risico en voer de WKA-check uit. Deze richt zich er van oorsprong op dat de relatie niet geconfronteerd wordt met de aansprakelijkheid voor loonbelasting- en premieschulden van uitleners of (onder)aannemers. Tevens wordt er dan gekeken of er risico’s op grond van de WAV. Maar vanaf 1 juli 2015 wordt de aansprakelijkheid dus fors uitgebreid. Opdrachtgevers kunnen ook geconfronteerd worden met loonvorderingen van werknemers van (onder)aannemers en uitleners. Bij de WKA-check wordt vanaf vandaag ook bezien wat de gevolgen kunnen zijn voor de Wet aanpak schijnconstructies.
 

Meer weten?

Neem voor meer informatie of ondersteuning contact op met de Adviesgroep Loon- & Premieheffing op (070) 338 07 22 of via e-mail.
 

Op 18 juni 2015 vindt er een seminar plaats over werken met derden, inleen en uitbesteding van werk.
Waarbij er ook aandacht wordt besteed aan grensoverschrijdende arbeid. Meer informatie daarover volgt.

 

Meer nieuws ontvangen over de Wet Aanpak Schijnconstructies?

BDO publiceert regelmatig nieuwsberichten over loon- & premieheffing. Wilt u meer nieuws ontvangen over dit onderwerp? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief via de volgende link: aanmelden BDO e-mailnieuwsbrief. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws ontvangt. Ook blijft u via onze nieuwsbrief op de hoogte van relevante publicaties en evenementen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zijn we binnenkort ook te vinden.

© 2014 Werkkkostenregeling.net Contact Disclaimer